Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Vzdělávat se můžete i při zaměstnání. Využijte kombinované studium

Redakce

Redakce

23. 9. 2018

Kombinované studium je ideální jako vzdělávání se při zaměstnání. Využívají jej i ti zájemci, kteří chtějí studovat dva obory zároveň. Jaké má tato forma studia klady a zápory?

Kombinované studium je mezistupněm mezi studiem prezenčním a distančním. Při prezenčním studiu jsou na studenta kladeny velké nároky v rámci docházky do školy, musí se výuky přímo účastnit, podílet se na seminářích. Podmínkou bývá také časté zpracovávání referátů či prezentace seminárních prací.

Distanční studium probíhá naopak v jakési distanci studenta od školy. Student se učí doma a do školy dochází jednou, maximálně dvakrát ročně. Toto studium je vhodné zejména v rámci zahraničních univerzit.

Jak přejít z prezenčního studia na kombinované? Nepropásněte termín

Kombinace prezenčního a distančního studia

Kombinované studium by se dalo popsat kombinací obou typů popisovaných studií. V rámci kombinovaného studia není nutná každodenní přítomnost žáka ve škole. Školu však navštěvuje student častěji, než je tomu u distančního studia. Posluchač má tak možnost s vyučujícím osobně konzultovat ty části látky, kterým kupříkladu neporozuměl. Nutnost přítomnosti studenta na výuce bývá různá, nejčastěji to je přibližně dvakrát za měsíc (obvykle v pátek či v sobotu).

Výuka je uskutečňována v rámci několikahodinových bloků. V těchto vyučovacích dnech probíhají přednášky zejména povinných předmětů, které jsou pro daný obor nosné. Vždy je též probrána jen základní osnova nejobtížnějších částí látky. Zbytek učiva si musí studenti doplnit samostudiem. Z osobní zkušenosti vím, že tomu tak ale bývá i u prezenčního studia.

V rámci přijímacích zkoušek nemohou zájemci o kombinované studium čekat žádné zvýhodnění či prominutí přijímacího testu. Příjímací řízení probíhá stejně jako na studium prezenční.  Na uchazeče o kombinované studium jsou tak kladeny stejné nároky.

12 věcí, které byste měli vědět, než půjdete studovat dva obory

Klady kombinovaného studia

  • Studenti kombinovaného studia se nemusí bát toho, že jimi získaný titul bude méněcennější nežli titul studenta, který studoval tentýž obor prezenčně. Oba tituly jsou si rovnocenné.
  • Nabídka oborů, které lze studovat kombinovaným typem, je široká. Kombinované studium najdeme téměř na každé univerzitě.

Zápory kombinovaného studia

  • Na různých vysokých školách platí i výhody, které plynou ze statutu studenta. Studenti kombinované formy nemají nárok na ubytovací stipendium.
  • Náročnost kombinovaného studia tkví pro všechny posluchače zejména v oné kombinaci zaměstnání a studia, popřípadě v kombinaci dvou studijních oborů. Je proto dobré tuto volbu dobře zvážit a rozvrhnout si čas tak, aby byly obě činnosti zvládnutelné.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Vzdělávat se můžete i při zaměstnání. Využijte kombinované studium