×
StudentMag

Studenti a mateřská dovolená. Jak je to s dávkami a poplatky za studium v roce 2018

Studenti a mateřská dovolená

Vysokoškolské studium je dlouhodobá záležitost, biologické hodiny však tikají. Jak je to s přerušením studia, pokud otěhotníte už při studiu? A na jaké dávky máte nárok?

Poplatky za studium

Pokud student na veřejné škole překročí určitou dobu studia (u bakalářského studia 4 roky a u magisterského 3 roky), je sankciován poplatky za prodloužení studia, které jsou mnohdy tak vysoké jako školné u studia na soukromé škole.

Uznaná doba rodičovství

Pokud však student čeká dítě, je zde možné využít tzv. uznanou dobu rodičovství, které může začít nejdříve 8 týdnů před plánovaným porodem. Na tuto dobu je možné studium přerušit či pokračovat, v obou případech se však toto období do doby hrazeného studia nepočítá.

Studium VŠ na mateřské. Co musíte vědět, abyste to zvládla?

Uznaná doba rodičovství může trvat až do třetího roku dítěte. Pokud student studium přeruší, má právo kdykoli požádat o opětovaný zápis na škole, na které studoval. Pokud student ve studiu pokračuje, má nárok na posunutí termínu plnění studijních povinností, které jsou nutné k postupu do dalšího semestru.

K uznání těchto nároků je třeba podat na dané škole písemnou žádost s ověřenou kopií rodného listu dítěte, eventuálně kopii těhotenského průkazu s předpokládaným datem porodu.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená jakožto dávka (správně je to peněžitá pomoc v mateřství) spadá do systému nemocenského pojištění, je tedy vázána na to, zda jej dotyčný někdy odváděl. Pokud student nikdy nepracoval, v případě, že se stane rodičem, má nárok jenom na rodičovský příspěvek.

Dálkové studium při zaměstnání: Jak skloubit práci se školou?

Podmínky pro studenty

U studenta je nárok na peněžitou pomoc v mateřství, podobně jako u OSVČ, vázán na to, zda splnil minimální dobu pojištění (během 12 měsíců před nástupem na mateřskou odvedl nemocenské pojištění alespoň za 180 dní). Je proto nutné, aby studentka před nástupem na mateřskou buď pracovala a pojištění za ni odváděl zaměstnavatel, nebo byla samoplátcem a hradila si vše sama. Pokud na mateřskou nedosáhne, bude dostávat rovnou rodičovský příspěvek, jehož vyplácení si může rozdělit až do 4 let. Od 1. 1. 2018 si však může dobu pobírání rodičovského příspěvku zkrátit a získat tak měsíčně vyšší částku.

Studenti a mateřská dovolená. Jak je to s dávkami a poplatky za studium v roce 2018
5 (100%) 1 hlas[ů]


Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.