Menu
StudentMag
Studentské finance

Studenti a mateřská dovolená. Jak je to s dávkami a poplatky za studium v roce 2019

Adéla Lišková

Adéla Lišková

17. 2. 2019

Vysokoškolské studium je dlouhodobá záležitost, biologické hodiny však tikají. Jak je to s přerušením studia, pokud otěhotníte už při studiu? A na jaké dávky máte nárok?

Poplatky za studium

Pokud student na veřejné škole překročí určitou dobu studia (u bakalářského studia 4 roky a u magisterského 3 roky), je sankciován poplatky za prodloužení studia, které jsou mnohdy tak vysoké jako školné u studia na soukromé škole.

Uznaná doba rodičovství

Když však student čeká dítě, je zde možné využít tzv. uznanou dobu rodičovství, která může začít nejdříve 8 týdnů před plánovaným porodem. Na tuto dobu je možné studium přerušit či v něm pokračovat v rámci individuálního studijního plánu, v obou případech se však toto období do doby hrazeného studia nepočítá, což je velkou výhodou.

Studium VŠ na mateřské. Co musíte vědět, abyste to zvládla?

Rodičovský příspěvek v roce 2021. Kdy na něj máte nárok a kolik můžete získat?

Uznaná doba rodičovství může trvat až do třetího roku dítěte. Pokud student studium přeruší, má právo kdykoli požádat o opětovný zápis na škole, na které studoval. Jestliže student ve studiu pokračuje, má nárok na posunutí termínu plnění studijních povinností, které jsou nutné k postupu do dalšího semestru.

K uznání těchto nároků je třeba podat na dané škole písemnou žádost s ověřenou kopií rodného listu dítěte, eventuálně kopii těhotenského průkazu s předpokládaným datem porodu.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená jakožto dávka (správně je to peněžitá pomoc v mateřství) spadá do systému nemocenského pojištění, je tedy vázána na to, zda jej dotyčný někdy odváděl. Pokud student nikdy nepracoval, v případě kdy se stane rodičem má nárok jenom na rodičovský příspěvek, a to ode dne porodu. Doba studia je však považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání, a pokud žena úspěšně dostudovala a nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání nebo se přihlásila jako samoplátce či OSVČ, platí pro nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství i doba úspěšně ukončeného studia, kterou lze uznat.

Dálkové studium při zaměstnání: Jak skloubit práci se školou?

Podmínky pro studenty

U studenta je nárok na peněžitou pomoc v mateřství, podobně jako u OSVČ, vázán na to, zda splnil minimální dobu pojištění (během 24 měsíců před nástupem na mateřskou odvedl nemocenské pojištění za 270 dní, z toho však 180 dní v posledních 12 měsících). Je proto nutné, aby studentka před nástupem na mateřskou buď pracovala nebo si přivydělávala při studiu a pojištění za ni odváděl zaměstnavatel, anebo byla OSVČ či samoplátce a hradila si vše sama. Pokud na mateřskou nedosáhne, bude dostávat rovnou rodičovský příspěvek, jehož vyplácení si může rozdělit až do 4 let. Od 1. 1. 2018 si však může dobu pobírání rodičovského příspěvku zkrátit a získat tak měsíčně vyšší částku.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Studenti a mateřská dovolená. Jak je to s dávkami a poplatky za studium v roce 2019