Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Dálkové studium při zaměstnání: Jak skloubit práci se školou?

Redakce

Redakce

3. 12. 2012

Požadavky na zvýšení kvalifikace vedou často pracující k návratu do školy. Dálkové studium je nejlepší varianta studia při zaměstnání. Pobyt ve škole není totiž tolik časově náročný. Počítat se ovšem musí se samostudiem.

Při dálkovém studiu má student možnost vybírat si mezi distanční a kombinovanou formou. Už sám název distanční studium napovídá, že student je během takového studia od školy distancován. Znamená to, že student dochází do školy minimálně. Kupříkladu jednou až dvakrát ročně.

Co je kombinované studium?

V kombinovaném studiu je opět sám název klíčem k porozumění. Kombinují se zde totiž prvky distančního a prezenčního (denního) studia. Výuka tak probíhá v tzv. blocích, kdy student dochází do školy například jednou nebo dvakrát měsíčně.

V naší republice převažuje v současnosti nabídka oborů v kombinované formě, tak je tomu například v Brně na Masarykově univerzitě. Kdežto na Univerzitě Palackého v Olomouci (UPOL) a Ostravské univerzitě v Ostravě (OU) si uchazeči mohou zvolit i distanční formu studia. Distanční studium nabízí i zahraniční univerzity.

Spektrum oborů je široké

Pakliže se rozhodnete rozšířit si kvalifikaci, je vám otevřeno široké spektrum oborů. Dálkově se dají studovat cizí jazyky, technické či ekonomické obory, učitelství, přírodní i humanitní vědy.

Přijímací zkoušky jsou písemného i ústního typu. Neliší se od zkoušek k prezenční formě studia. U písemného typu prověřování se jedná mnohdy o testy studijních předpokladů, případně o specializované oborové testy.

Jak zkombinovat práci se studiem?

Chodit přes den do práce a večer studovat je náročné, zvládnout se to ale jistě dá, pakliže si vytvoříte svůj systém.

Jelikož pracující stráví mnoho času v zaměstnání, je důležité volné chvíle užívat efektivně. K opakování nebo četbě postačí kupříkladu chvíle v dopravních prostředcích. Těžké učivo si můžete například nahrát na diktafon a pouštět si ho při cestě domů nebo u přípravy večeře.

Pro lepší organizaci času pomůže vytvořit si harmonogram. Je nepochybně dobré rozložit si samostudium rovnoměrně. Nedochází pak ke zbytečnému stresu ve zkouškovém období.

Ve svém harmonogramu nezapomínejte ani na odpočinek. Odpočatý člověk se totiž lépe soustředí na studium.

Studenti do 26 let mají v rámci kombinovaného studia školou hrazené zdravotní pojištění. Zato nárok na ubytovací stipendium zaniká. S výhodami spojenými s kartou ISIC je to na každé škole i fakultě individuální.

Výhody i nevýhody studia při práci

K hlavním přednostem rozhodně patří rozšíření kvalifikace a získání titulu při minimální docházce a možnost kombinace práce se studiem.

Tyto výhody se ale zároveň obrací v nevýhody. Minimální přítomnost u výuky v sobě skrývá nutnost samostudia. Problémy se pak mohou občas vyskytnout i se zaměstnavatelem, který sice zvýšení kvalifikace požaduje, ovšem studijní volno neposkytuje.

Každý zájemce o dálkové studium tak musí zvážit skutečnost, nakolik je schopen zorganizovat svůj čas a věnovat se po práci přípravám a studiu do školy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dálkové studium při zaměstnání: Jak skloubit práci se školou?