Menu
StudentMag
Studentské finance

Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Redakce

Redakce

5. 12. 2018

Chyby se bohužel nevyhýbají ani daňovým přiznáním, a to i tehdy, když vás jeho vyplnění stojí spoustu úsilí a času. Opravná a dodatečná přiznání proto nejsou žádnou výjimkou. Jaký je vlastně mezi řádným, opravným a dodatečným daňovým přiznáním rozdíl?

Řádné daňové přiznání

Přiznání příjmů podléhajících dani vyměřené státem je ze zákona přidělené všem výdělečně činným fyzickým osobám, které mají trvalé bydliště na území České republiky. Řádné daňové přiznání pro rok 2019 je přitom nutné provést nejpozději do 3. dubna 2019. Většina studentů si během roku přivydělává a málokterý z nich za tu dobu uplatní v plném rozsahu slevy na dani. Pro studenty může být daňové přiznání velmi výhodné, jelikož mohou na svůj bankovní účet získat zpět zaplacené zálohy na dani. I v případě, že během roku 2018 pracovali jen pár měsíců, mají nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč v plném rozsahu. Pokud po celý rok studovali, mají zároveň nárok i na slevu na studenta, která činí 4 020 Kč.

Daňové přiznání může vyřídit zaměstnavatel

Nejjednodušší je pro studenta možnost, kdy daňové záležitosti vyřídí zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování. K tomu je potřeba u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani, zažádat ho o provedení ročního zúčtování a do 15. 2. 2019 mu dodat veškeré doklady nutné k provedení ročního zúčtování. Daňové přiznání lze snadno provést v případě, že student pracuje celý rok jen pro jednoho zaměstnavatele. Jestliže během roku vystřídá zaměstnavatelů více, provádí roční zúčtování poslední zaměstnavatel. Tomu je však nutné dodat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích zaměstnavatelů.

Vrácení daní studentům. Jak získat zpět část daně z příjmu?

Roční zúčtování není povinností

Někteří pracující studenti, kteří provedou roční zúčtování, zbytečně přijdou o vratku daně. Roční zúčtování však povinné není, a pokud o něj budete mít zájem, musíte svého zaměstnavatele požádat. Když se roční zúčtování neprovede, pak jsou všechny daňové povinnosti splněny sraženými zálohami na daň z příjmu během roku.

Opravné daňové přiznání

Pokud si kdykoliv před vypršením lhůty pro podání daňového přiznání uvědomíte chybu v současném daňovém přiznání, můžete tuto chybu opravit a podat opravné daňové přiznání. Problémem není ani fakt, že jste přiznání už odevzdali. Jednoduše jej předěláte a odevzdáte znovu. Jen si dejte pozor, abyste chybu opravili nejpozději 3. dubna 2019. Finančnímu úřadu není zároveň třeba nic vysvětlovat. Sám vezme jako platný až poslední odevzdaný formulář. A můžeme vás uklidnit, s podáním opravného daňového přiznání nejsou spojené žádné poplatky a sankce.

Dodatečné daňové přiznání

Jestliže si chybu v daňovém přiznání uvědomíte až po termínu odevzdání, vyplňujete vy nebo váš zaměstnavatel daňové přiznání dodatečné. Pamatujte, že je vždy lepší sami od sebe podat dodatečné daňové přiznání, než čekat na výzvu od finančního úřadu. Je důležité ho podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy jste chybu zjistili. Nápravu chyby se vyplatí neodkládat, protože v opačném případě může hrozit pokuta až do 5 % stanovené daně. Zároveň je povinnost zaplatit úroky z prodlení za pozdní zaplacení daně.

Co dělat, když nedostanu výplatu. Jak si říct o peníze, které vám patří

Nejčastější chyby v daňovém přiznání

  • Chyba při výpočtu daně – týkající se příjmů a výdajů, daňových odpočtů a zvýhodnění
  • Chybějící příloha – např. o daňových odpočtech nebo příjmech od zaměstnavatelů
  • Administrativní chyba – chybějící podpis či účet pro vrácení přeplatků, chybně vyplněné kolonky
  • Chybějící přiznání v elektronické podobě – všichni ti, kteří mají zřízenou datovou schránku, musí daňové přiznání podat elektronicky

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání. Jaký je mezi nimi rozdíl?