Menu
StudentMag
Studentský život

PŘEHLEDNĚ: Pojmy z VŠ, které by měli studenti znát

Barbora Milotová

Barbora Milotová

20. 3. 2012

Rektor, kvestor, akademický senát. Význam termínů spojených s vysokými školami mnoho lidí nezná, studenti by mezi ně ale patřit neměli. Seznámit by se s nimi měli dřív, než začnou na vysoké škole studovat.

Akademická obec

Akademická obec sdružuje všechny studenty a pracovníky vysoké školy.

Akademický senát

Akademický senát je samosprávný orgán veřejné vysoké školy, do kterého jsou voleni členové akademické obce. Jejich minimálně počet čítá 11 lidí, z toho musí být minimálně třetina, maximálně polovina studenti.

Pod vedením předsedy a místopředsedů navrhují jmenování rektora, schvalují dlouhodobý záměr vysoké školy, její rozpočet apod.

Rektor

Rektor je samosprávný orgán školy. Na návrh akademického senátu ho volí a odvolává prezident republiky.

Za vysokou školu rektor jedná ve funkčním období čtyř let, maximálně dvakrát za sebou. Ve svém úřadu (rektorátu) má mj. na starost jmenování prorektorů, děkanů a dalších.

Prorektor

Prorektor je zástupce rektora. Jím je jmenován a zastupuje ho v přesně vyhraněných záležitostech.

Děkan

Děkan stojí v čele fakulty a odpovídá za její chod. Je volen akademickým senátem a jmenován rektorem na čtyři roky. Jmenuje a odvolává proděkana fakulty.

Proděkan

Proděkan zastupuje děkana ve vymezených záležitostech a jedná jeho jménem.

Kvestor

Kvestor je od roku 1956 jiný název pro tajemníka rektorátu. Řídí hospodaření vysoké školy. Jmenován i odvoláván je rektorem.

Akademický obřad

Akademický obřad je slavnostní příležitost vysoké školy. Jako účastníci zde vystupují členové akademické obce ve slavnostních oděvech se znakem školy nebo fakulty.

  • Imatrikulace

Imatrikulace je přijímání studentů do prvního ročníku a tím i do akademické obce.

  • Promoce

Promování úspěšných absolventů vysoké školy je slavnostní akt ukončující studium.

  • Další: Slavnostní zasedání akademického senátu, Inaugurace rektora/děkana, Jmenování docentů a profesorů,…

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

PŘEHLEDNĚ: Pojmy z VŠ, které by měli studenti znát