Menu
StudentMag
Studium

Kdo je to kvestor? Seznamte se s vysokoškolskou funkcí, o které jste ještě neslyšeli

Adéla Lišková

Adéla Lišková

16. 8. 2017

Na vysokých školách se to jen hemží vysoce postavenými lidmi, kteří zastávají velmi důležité funkce. A jednou z nich je také funkce kvestora, o které mnoho studentů VŠ možná ani neslyšelo. Kdo je to kvestor a co vlastně dělá? To se dozvíte v našem článku.

Kdo je to rektor a kdo je to děkan, to drtivá většina studentů vysoké školy ví. Kdo je to prorektor a proděkan, to už jich ví méně. Ale kvestor?

Kdo je to kvestor

Slovo kvestor je odvozené od latinského „quaestor“ – tak se označoval úředník v starověkém Římě, který byl správcem pokladny. I na vysoké škole je kvestor takovým správcem pokladny – jedná se o zástupce rektora ve věcech ekonomických. A co takový kvestor dělá?

Co dělá kvestor

Náplní funkce kvestora je řízení hospodaření s finančními prostředky vysoké školy, a dále také řízení jejího vnitřního uspořádání. To vše v rozsahu stanoveném rektorem dané instituce, respektive určeném vnitřními předpisy školy. Kvestor je také rektorem jmenován i odvoláván.

Kvestora si lze splést s tajemníkem fakulty. Ten má totiž prakticky stejnou funkci, avšak pouze ve vztahu k jedné fakultě. Tajemníci fakult jsou tedy v určitém smyslu kvestory jednotlivých fakult. Zatímco oni se starají o hospodaření své fakulty, kvestor vysoké školy se stará o hospodaření všech fakult a instituce jako celku.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Kdo je to kvestor? Seznamte se s vysokoškolskou funkcí, o které jste ještě neslyšeli