Menu
StudentMag
Studentský život

Podpoří při studiu. Jak využít psychologické a jiné poradny na vysokých školách

Redakce

Redakce

22. 2. 2018

Studium na vysoké škole je nádherná věc, ale rozhodně není snadná. Může s sebou přinášet řadu problémů. Studenti ale na ně nemusí být sami. Existují psychologické a jiné poradny jsou tu vás, abyste vždy mohli nalézt vhodné řešení.

Většina vysokých škol nabízí poradenství různého druhu tak, aby studenti měli možnost zvládnout vysokoškolské vzdělávání co nejlépe.

Psychologická poradna

Psychologickou poradnu mají všechny vysoké školy. Na tuto poradnu se můžete obracet například, když potřebujete pomoc při začátku studia, protože tohle období rozhodně není jednoduché. Pomohou vám zorientovat se ve studijních předpokladech (schopnostech intelektu), ale také v zaměření a osobnostních vlastnostech. Je dobré se na poradnu obrátit, když potřebujete podporu při neúspěchu a problémech při studiu, ale také při určitých poruchách učení jako je dyslexie nebo dysortografie.

Kariérová a profesní poradna

V kariérové poradně se řeší hlavně potřeby studentů posledních ročníků studia. Mohou tu získat informace o tom, jaké mají možnosti po konci studia a jaká je zaměstnanost absolventů. Na těchto místech bývají shromažďovány nabídky zaměstnání, ale také krátkodobá zaměstnání a brigády, zkrátka vše, co by se budoucím absolventům mohlo hodit. Pomocí různých diagnostik mohou pomoci s volbou budoucího povolání, ať už je to určitý typ práce nebo pracovní pozice. Také pokud si nejste jisti s nastavením priorit a cílů, může vám prospět konzultace v kariérové nebo profesní poradně. Mohou pomoci třeba i při tvorbě motivačních dopisů, životopisů nebo se dá informovat na průběh výběrového řízení a podobně.

Sociální a právní poradenství

Velmi časté je také sociální a právní poradenství. Jejich úkolem je být nápomocni ve složitých životních situacích, kdy člověk potřebuje vyřešit těžký problém. Sociální poradna pomůže získat reálný náhled na situaci a nabídne konkrétní informace, aby bylo možno vyřešit problém. Obrátit se na ni můžete také při komplikacích, které brání ve studiu, ať už je to v otázce financí, mezilidských vztahů nebo také zdravotního stavu.

V otázkách právního poradenství pomáhají lépe se zorientovat v právních normách, na jaké orgány nebo instituce se bude třeba obrátit pro uplatnění právních nároků, nebo aby se splnila nějaká povinnost. Přestože se člověk vždy snaží finančně vycházet, může se stát, že se dostane do potíží. Aby dluhy nerostly, je vhodné se obrátit třeba právě na právní poradnu, která může přiblížit, jak na správný postup.
Studenti často řeší různé nájemní a podnájemní smlouvy, i v těchto otázkách pomáhají pracovníci sociálního nebo právního poradenství. Součástí bývají také řešení sociálních záležitostí studia, tedy třeba, za jakých podmínek se vyplácejí sociální dávky, jak se řeší zdravotní pojištění. Studenty velmi zajímá i možnost zaměstnání během studia a jaké jsou podmínky v případě určitých forem zaměstnání a jak se práce odměňují. Někdy jsou v těchto odděleních řešeny také osobní věci jako jsou podmínky uzavření manželství, nebo třeba jak je možno dědit v rodině.

Studijní poradna

Ve studijní poradně pomáhají usnadnit orientaci ve studijním prostředí. S jejich pomocí se dají řešit potíže s těžkým studiem. Pomoc můžete potřebovat nejen na začátku studia, ale také během něj, kdy se zdá být situace nezvládnutelná. Studijní poradna nabízí podporu při překonávání krize. V případě velkých potíží tu studenti získají informace o možnostech přestupu na jiný obor, případně i dalších studijních možnostech. Konzultace ve studijní poradně může přispět ke změně studijních návyků, někdy za pomoci pracovníků poradny můžete zjistit, že zajímavým řešením by mohl být přestup na jiný obor nebo školu.

Speciální poradny

Nechybí ani lahůdky. Například Univerzita Karlova se věnuje i koučování, které tvůrčím způsobem podporuje nové nápady a inspiruje studenty, aby mohli maximálně využít osobní a profesní potenciál.
Řada z vysokých škol nabízí také duchovní poradny, kdy se studenti mohou na poradnu obracet v psychologických nebo duchovních otázkách a ocení rozhovor s knězem. Může se jednat o vztahové záležitosti se spolužáky, partnery nebo třeba s rodiči.

Některé poradny mají souhrnný název pro několik problémů, třeba v brněnské Masarykově univerzitě je to Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Zabývají se tu nejen psychologickým a sociálně-psychologickým poradenstvím. Stranou nezůstává logopedie, právní a profesní poradenství nebo informační a organizační služby v oblasti sociální a komunikační inkluze. Věnují se studentům se smyslovým nebo jiným handicapem. Ti mohou potřebovat nejrůznější pomoc, ať už při při řešení problémů při studiu nebo při zajištění přístupnosti prostředí. Mohou získat technickou podporu při zajišťování a zprostředkování studijních materiálů.

Už z toho je zřejmé, že každá vysoká škola má jiný rozsah poradenství, ale psychologické a jiné poradny se snaží obsáhnout všechny problémy, které by jejich studenti mohli potřebovat vyřešit.
Na některých školách jako je třeba liberecká Technická univerzita myslí také na studenty celoživotního vzdělávání, kterým poskytuje konzultace.

Je zapotřebí vědět, že v problémech nejste sami a vždy je možné najít nějaké vhodné řešení. Pokud se budete chtít ujistit, že i vaše vysoká škola nabízí určité konkrétní poradenství, mohou pomoci také stránky Asociace vysokoškolských poradců. Najdete na nich informace a odkazy na příslušné poradny. Důležité je také vědět, že většina služeb je částečně (v určitém počtu hodin) nebo zcela poskytována zdarma. Jestli to bude platit i pro určitou vybranou poradnu, lze předem zjistit buď na stránkách asociace nebo uvedených kontaktech školy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Podpoří při studiu. Jak využít psychologické a jiné poradny na vysokých školách