Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Slohová práce žádost na jedničku – maturita v pohodě

Redakce

Redakce

24. 3. 2022

Slohová práce žádost má po formální stránce pevně danou strukturu i styl jazyka. Poradíme, jak ji napsat bez chyb a se všemi náležitostmi.

Slohová práce žádost má jasnou formu

Žádost je formální úřední dokument a její struktura je jasně daná. Pokud ji budete psát, je vhodné zvolit administrativní styl jazyka a jasně text strukturovat. Po obsahové stránce se jedná o žádost nebo prosbu, která je adresovaná nějaké instituci nebo osobě.

Mnoho úřadů, pojišťoven, bank, firem a dalších ústavů má pro tyto účely a různé druhy žádostí předtištěné formuláře. Mají tím tak zajištěno, že od žadatele získají všechny potřebné a nezbytné údaje. Slohová práce žádost má ukázat, že student dokáže formální žádost se všemi náležitostmi sám napsat.

V reálném životě je vhodné se nejdřív přesvědčit, zda daná instituce nemá svůj vlastní předtištěný formulář žádosti nebo jasně stanovená kritéria, co má žádost obsahovat. Žádost je možné poslat emailem, fyzicky poštou nebo doručit osobně. V současné době jsou také běžné online formuláře na vyplnění a podání žádosti.

Zvládněte maturitní slohovou práci na jedničku. Víme, jak probíhá

Co se musí v žádosti objevit

V první řadě by měla být žádost napsaná na počítači. Přípustný je samozřejmě i psací stroj, ale ten už je v dnešní době spíše minulostí. Slohová práce žádost bude pravděpodobně psána ručně, ale určitě neuškodí, pokud student ukáže, že ví, že formální podoba žádosti je tištěná.

Žádost má být stručná. Měla by obsahovat jen relevantní fakta a jasně a stručně formulovaný požadavek. Žádost také může mít podobu ústní (například žádost o ruku), nicméně slohová práce žádost je vždy písemná.

Jak už bylo řečeno, styl jazyka žádosti je administrativní a je tedy potřeba dodržet pravidla formální písemné komunikace. Mezi ně patří například oslovení osoby i s jejím titulem nebo funkcí, jasné vyjádření naší žádosti i s vhodným odůvodněním, proč o konkrétní věc žádáme.

Součástí žádosti velmi často bývají další dokumenty, jejichž prostřednictvím dokazujeme oprávněnost své žádosti. Pokud například žádáme o posunutí termínu zkoušky z důvodů vážné nemoci, je vhodné přiložit lékařskou zprávu. Dalším příkladem může být žádost o práci, ke které se zpravidla připojuje životopis nebo motivační dopis.

Konkrétní náležitosti žádosti

Obecně má slohová práce žádost pevně danou strukturu a obecné náležitosti. Měli by se v ní objevit všechny důležité informace v určitém pořadí:

  • Vlastní jméno žadatele, adresa a případně další údaje, které pomohou žadatele lépe identifikovat (rodné číslo, datum narození apod.)
  • Vlastní jméno osoby, které je žádost adresovaná, případně jméno instituce, které žádost posíláme a adresa
  • Datum a místo, kde byla žádost sepsána
  • Název žádosti nebo její předmět (např. žádost o odpuštění penále, o přerušení studia, o pronájem apod.)
  • Vlastní text žádosti
  • Poděkování
  • Vlastnoruční podpis

Při psaní nezapomeňte, že slohová práce žádost má prověřit studentovo povědomí o tom, jak se vyjadřovat při úředním styku. Administrativní styl, který se v žádosti používá, vyžaduje věcnost, přesnost, pravdivost a jednoznačnost informací, které v žádosti žadatel uvádí.

Používá se v něm neutrální spisovná čeština a obvyklé fráze či ustálené obraty, často se používá trpný rod a podmiňovací způsob. V žádosti se také mohou objevit odborné výrazy.

Jak napsat formální dopis, se kterým u maturity zazáříte

 

Jak může vypadat žádost

Jana Nová

Dlouhá 834/26

110 00 Praha

Gymnázium T. G. Masaryka

 

Ing. Pavel Novák, ředitel školy

Seifertova 20/7

110 00 Praha

 

V Praze dne 23. dubna 2018

 

Věc: Žádost o uvolnění z vyučování

Vážený pane řediteli,

tímto Vás žádám o uvolnění žákyně Kateřiny Nové ze třídy 4. A z vyučování dne 30. dubna 2018. V tomto termínu se bude účastnit Mistrovství ČR v gymnastice, na které byla nominovaná jako zástupce města Praha. V příloze zasílám potvrzení o účasti vystavené Gymnastickým svazem ČR.

Prohlašuji, že od chvíle, kdy moje dcera Kateřina Nová opustí areál školy, přebírám za ni plnou odpovědnost.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem,

Podpis: ……………………………………………

Kontaktní údaje (volitelný bod)

 

Příloha: Potvrzení Gymnastického svazu ČR

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Slohová práce žádost na jedničku – maturita v pohodě