Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak napsat dobrou charakteristiku: Na slovní zásobě záleží

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

17. 1. 2022

Jedním ze slohových útvarů, na které můžete narazit u maturity, je charakteristika. Podívejte se, jak ji správně napsat.

Charakteristika je útvar slohového postupu charakterizačního. To znamená, že se v ní autor snaží vystihnout vnější i vnitřní znaky, příznačné rysy, schopnosti a zájmy objektu – nejčastěji osoby.

Zvolte si předem osnovu textu. Začněte například obecnými informacemi, dále rozveďte vzhled a nakonec se dostaňte k povahovým rysům. Skákání z jednoho k druhému působí zmateně.

Vlastnosti popisovaného člověka je možné vyjádřit několika způsoby:

přímo: „Anička je hodná.“ → přímá charakteristika

nepřímo: „Anička se s Pepíčkem vždy dělí o svačinu.“ → nepřímá charakteristika

srovnáním: „Ač se Pepíček na ostatní hezky usmívá, s Aniččinou laskavostí se nemůže srovnávat.“

V nepřímé charakteristice tedy vyvozujeme závěry o povaze člověka na základě jeho chování v různých situacích. Přímá charakteristika osobě připisuje konkrétní vlastnosti.

Během práce typy vyjádření měňte, docílíte tím větší dynamičnosti textu. Ze stejného důvodu se v charakteristice používají i přirovnání a rčení, jako například „má oči jako pomněnky” nebo „jedl vtipnou kaši”.

Charakteristika osoby u maturity na jedničku jako lusknutím prstu

Využijte slovní zásoby

Vyvarujte se především neustálého opakování sloves mít a být. Využijte synonym. I když se na charakteristice na první pohled nedá nic zkazit, chabá slovní zásoba ji s jistotou pohřbí. Viz následující případ:

Mému kamarádovi Pepovi je šestnáct let. Je vysoký, hezký, má černé vlasy a hnědé oči. Rád nosí své oblíbené modré tričko. Je hodný a obětavý, každému rád pomůže.

Takto NE. Charakteristika působí stroze, věty chudě a jednoduše. Dbejte na pestrost vyjadřování.

Můj kamarád Pepa se narodil před šestnácti lety ve znamení vah. Od té doby vyrostl více než mnozí jeho spolužáci. Možná právě díky jeho výšce, havraním vlasům a oříškovým očím se dnes stal dívčím idolem. Zřídkakdy ho vidím jinak než v jeho oblíbeném modrém tričku. Místo mého nejlepšího přítele si vydobyl svou ochotou, které má na rozdávání.

Jak psát popis? Přinášíme nejdůležitější tipy, na co si dát pozor

Takto ANO. Nebojte se používat výrazy, které byste v mluvené řeči nikdy nevyslovili. Pokud se psaný projev liší od běžného mluveného slova, je to jen správně.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Jak napsat dobrou charakteristiku: Na slovní zásobě záleží