Menu
StudentMag
Studium

Maturitní zkouška Matematika+ ověří znalosti potřebné ke studiu na VŠ

Pozvednout úroveň matematických dovedností středoškoláků a navázat spolupráci s vysokými školami. Takový cíl má nová maturitní zkouška Matematika+, kterou vyhlásilo MŠMT.

Účelem Matematiky+ je zvýšit celkovou úroveň matematické gramotnosti žáků středních škol a ověřit takové dovednosti a vědomosti, jež jsou předpokladem pro úspěšné studium na vysokých školách technického zaměření.

Matematika+ by mohla umožnit spolupráci s vysokými školami

„Cílem je také ověřit v praxi možnost spolupráce ministerstva a vysokých škol při využití hodnocení výsledků absolventů středního vzdělávání jako jednoho z možných kritérií přijetí k vysokoškolskému studiu,“ říká I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

Již tento rok se v přibližně 45 vybraných školách uskuteční pilotní fáze projektu. V následujících letech by pak zkouška mohla být na základě rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol zařazena do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturity. Výsledky této zkoušky pak budou k dispozici fakultám jako jedno z možných kritérií pro přijetí ke studiu.

Matematické dovednosti žáků klesají

Matematika+ by měla žákům se zájmem o matematiku nabídnout zkoušku na jejich úrovni. „Kromě toho by také měla zastavit trend klesající připravenosti uchazečů o vysokoškolské studium matematických a technických oborů,“ vysvětluje Fryč.

Ministerstvo školství tímto krokem reaguje především na množící se upozornění, že úroveň matematických dovedností značně klesá. Podle nedávného průzkumu dvě třetiny podnikatelů tvrdí, že je obtížné najít absolventa zběhlého v technických oborech.

Hlavním realizátorem pokusného ověřování Matematika+ bude Cermat, konzultantem a podporovatelem pak Jednota českých matematiků a fyziků.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Maturitní zkouška Matematika+ ověří znalosti potřebné ke studiu na VŠ