Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat polygrafii? Nabídka na vysokoškolské úrovni je omezená

Barbora Milotová

Barbora Milotová

7. 12. 2012

Zajímáte se o tiskoviny a grafickou tvorbu? Pak je studijní obor polygrafie tou nejlepší volbou. Jenže nabídka pokrývá spíše středoškolské vzdělávání. Přesto jsou v ČR i vysoké školy, kde můžete obor polygrafie studovat.

Polygrafie je obor, který se zabývá technikami rozmnožování tiskovin a jejich zpracováváním. Výsledkem činnosti jsou noviny a časopisy, knihy, katalogy, ale i pohlednice a učebnice. Tedy každodenní předměty, které si projdou dlouhým procesem, než se objeví na stáncích.

Polygrafie je technický obor, podle toho vypadají i předměty

Středoškolská průprava na studijní obor Polygrafie není podle absolventky Integrované střední školy polygrafické Denisy Sobolové k zahození. „Polygrafii jsem studovala na střední škole. Při přijímačkách samozřejmě záleží na tom, jaké dostanete testy. Ale myslím, že průprava je zákonitě lepší.”

Je to podobné jako s výhodou gymnazistů při přijímání na VŠ. Platí tedy, že ne vše je zadarmo, ale určité ovoce studium polygrafie už na střední škole přináší.

„Největší problém mi asi dělaly technické předměty, především technické kreslení. Kdo není připraven na to, že jde o technický obor, bude hodně překvapen,” dodává Denisa.

Poměr teorie a praxe je prý vyvážený. „Jedna budova sloužila čistě k teorii a druhá k praxi. Zároveň jsme si museli najít praxi na čtrnáct dní v jakékoliv tiskárně, takže otázka zrealizování teorie je řešena velmi dobře.”

Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická

Vzdělávací obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Vzdělávací program: Grafický design a realizace tiskovin

Délka studia: 3 roky

Studijní příspěvek: 5000 korun ročně (placeno po semestrech)

Škola nabízí jak středoškolské vzdělávání, tak i rozšiřování znalostí v oboru na vyšší úrovni. V takovém případě mají uchazeči možnost realizovat se v oboru Grafický design a realizace tiskovin. Studium je zakončeno absolutoriem a absolvent odchází na trh práce s titulem DiS. (diplomovaný specialista).

Termín odevzdání přihlášek přímo řediteli školy vyprší 31. května 2013. K přihlášce nezapomeňte přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ověřená ročníková vysvědčení za 1. až 4. ročník a životopis.

Jaké obory zde můžete studovat:

  • Propagační grafika
  • Knižní grafika
  • Tisková produkce
  • Vydavatelská produkce
  • Fotografická tvorba a média
  • Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

První kolo přijímacích zkoušek se koná v rozmezí 17. až 19. června 2013. Počet uchazečů se obvykle pohybuje kolem 160, z čehož přijato bývá 9 až 12 studentů.

Absolventi nachází uplatnění v ateliérech pro zpracování obrazu a textu, tiskovou a dokončovací fází tiskovin, ale i v oblasti reklamy a propagační tvorby na internetu.

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická

Název oboru: Polygrafie

Délka studia: 3 roky

Požadavek k přijetí: Dokončené středoškolské vzdělání

V bakalářském studijním programu Polygrafie na vás v prvním ročníku čekají povinné předměty jako matematika, základy strojírenství či obecná a anorganická chemie. Ve druhém počítejte s fyzikou, předtiskovou přípravou, ale i s polygrafickým inženýrstvím. Ve třetím následují základy fyziky polymerů a mnoho dalších předmětů.

Bakalářská zkouška sestává z reprodukčních a předtiskových procesů, polygrafické techniky a technologie a chemie a fyziky polymerů.

Jako den otevřených dveří si v diáři zvýrazněte středu 16. ledna 2013. Termín pro odevzdání přihlášky je stanoven na 31. březen 2013. Do bakalářského oboru se přijímací zkoušky nekonají. Odhad uchazečů a přijatých studentů pro rok 2013/2014 je 128 ku 85 přijatým studentům.

Absolventi bakalářského studijního programu se uplatní v reklamních agenturách, ve vydavatelstvích i nakladatelstvích, či jako zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat polygrafii? Nabídka na vysokoškolské úrovni je omezená