Menu
StudentMag
Studium

Kde studovat logistiku? Můžete si vybrat ze čtyř VŠ a jedné VOŠ

Adéla Lišková

Adéla Lišková

15. 9. 2016

Mysleli jste si, že logistika znamená jen převážení věcí z místa na místo? Omyl – jedná se o sofistikovaný systém toku zboží, materiálu a informací, který je pro úspěšné fungování podniku nezbytný. A kde logistiku studovat jako vysokoškolský obor?

Co je logistika?

Logistika je nauka zabývající se procesem, jenž má za úkol zajistit, aby se zboží dostalo od výrobce, přes dodavatele až ke konečnému spotřebiteli. A takový systém musí mít pečlivou organizaci – zboží se musí dostat tam, kam má, a navíc ve správný čas. Při studiu logistiky se tedy naučíte prognózovat, plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat dopravní procesy, jejichž význam společně s rostoucí globalizací ekonomiky stoupá.

Kde studovat logistiku – Vysoká škola logistiky

Na logistiku je zaměřena dokonce celá jedna vysoká škola – konkrétně Vysoká škola logistiky o.p.s. Jedná se o soukromou vysokou školu, jejíž sídlo najdete v jihomoravském Přerově, ovšem některé obory lze studovat i v Praze. Zde je přehled oborů školy podle měst:

Přerov

 • Bakalářské studium (studijní program Logistika)
  • Dopravní logistika
  • Logistika služeb
  • Informační management
  • Logistika cestovního ruchu
 • Navazující magisterské studium (studijní program Logistika)
  • Logistika

Praha

 • Bakalářské studium (studijní program Logistika)
  • Dopravní logistika
  • Logistika služeb
 • Navazující magisterské studium (studijní program Logistika)
  • Logistika

Kde studovat logistiku – UPCE

Logistické obory je dále možné studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Konkrétně jde o:

 • Bakalářské studium
  • Dopravní management, marketing a logistika
  • Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů
  • Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie
 • Navazující magisterské studium
  • Dopravní management, marketing a logistika
  • Technologie a řízení dopravy

Kde studovat logistiku – ČVUT

Obory příbuzné logistice je možné studovat rovněž na Fakultě dopravní pražského Českého vysokého učení technického. Nabídka je následující:

 • Bakalářské studium
  • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Navazující magisterské studium
  • Logistika a řízení dopravních procesů
  • Transportation and Logistic Systems (v angličtině)

Kde studovat logistiku – VŠE

Na pražské Vysoké škole ekonomické sice přímo logistický obor nenajdete, ovšem pod Fakultou podnikohospodářskou funguje Katedra logistiky. Ta jednak garantuje jednotlivé logistické předměty, které spadají do studijních programů této fakulty, a jednak vypisuje vedlejší specializaci jménem Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství. 

Vedlejší specializaci si na VŠE volí každý student navazující magisterského studia, načež z ní i skládá státní závěrečnou zkoušku. Může si však vybrat specializaci z jakékoli fakulty – pro studium vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství tedy není nutné studovat přímo Fakultu podnikohospodářskou, ale jakoukoliv pražskou fakultu VŠE.

Kde studovat logistiku – VOŠ Česká Třebová

Kromě těchto vysokých škol lze logistiku studovat i na jedné vyšší odborné škole. Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová nabízí studium tříletého studijního programu Logistika a management, zakončený získáním titulu DiS.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat logistiku? Můžete si vybrat ze čtyř VŠ a jedné VOŠ