Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat fyzioterapii. ČR nabízí mnoho možností

Jana Langová

Jana Langová

26. 12. 2016

Každým rokem volí obor Fyzioterapie čím dál více studentů. Jeho popularita stoupá především z důvodu kombinace sportu a přírodních věd, která není tak časově náročná jako studium medicíny. Fyzioterapie je zároveň krásné odvětví, kdy pomáháte lidem s poruchou pohybového aparátu, ulevujete jejich bolestem a léčíte je. Už dávno se ví, že to není pouze synonymum pro maséra, ale komplexní obor zahrnující spoustu znalostí a dovedností. Pokud i vás zaujal a chcete se mu věnovat, zhlédněte náš seznam vysokých škol v České republice, které jeho studium nabízejí.

Lékařské fakulty – fyzioterapie

V České republice máme celkem 8 lékařských fakult a na 5 z nich můžete fyzioterapii studovat. Jedná se o 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Nově se tento obor otevírá také na 1. lékařské fakultě v Praze. Přijímací testy na motolskou fakultu jsou dvoukolové, kdy v prvním kole uchazeč píše písemný test z biologie, fyziky a chemie a písemný test všeobecných předpokladů. Druhé kolo je ústní pohovor před tříčlennou komisí, která vybere nejvhodnější adepty na studium. 3. lékařská fakulta má jednokolové přijímací zkoušky sestávající se z testu z biologie a fyziky. Brněnská univerzita si pro uchazeče připravila test z biologie, chemie a fyziky a v Ostravě vás čeká nejenom test z biologie a chemie, ale také talentová zkouška z tělesné výchovy.

Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni

Západočeská univerzita nabízí studium fyzioterapie v moderních prostorech fakulty založené v roce 2008. Přijímací zkoušky se skládají z testu z biologie člověka a v loňském roce bylo ze 445 uchazečů přijato 49.

Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze

Studenty velmi oblíbená fakulta prestižní „Karlovky“ nabízí studium fyzioterapie zaměřené především na rehabilitační péči. Přijímací zkoušky jsou jednokolové a zahrnují test obecných studijních předpokladů a test z biologie. Loni se na ni hlásilo 882 uchazečů, přijato bylo 55.

Jak se dostat na fyzioterapii. Buďte o krok napřed

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

FBMI je umístěna mimo ruch Prahy, na Kladně a díky malému počtu studentů vytváří přátelské až rodinné prostředí. Přijímací zkoušky mají formu testu z biologie a fyziky v rozsahu gymnaziální látky.

Fakulta sportovních studií, MU v Brně

Univerzita v srdci moravské metropole nabízí hned dvě možnosti studia fyzioterapie. Jedním z nich je výše zmíněná Lékařská fakulta, druhou Fakulta sportovních studií. Ta má pro někoho náročnější přijímací zkoušky, protože uchazeč píše mimo jiné obávaný Test studijních předpokladů. V další části ho čeká oborový test zahrnující otázky z biologie, chemie a fyziky a třetí částí je tělesná zkouška sestávající se z Jacikova motorického testu.

Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

Obor fyzioterapie můžete studovat i na severu, v příjemném prostředí kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Přijímací zkoušky jsou písemné a sestávají se z testu z biologie člověka a somatologie.

Kde studovat na porodní asistentku a co obor obnáší

Fakulta tělesné kultury a Fakulta zdravotnických věd, UP v Olomouci

I druhé moravské město nabízí dvě fakulty, na nichž lze fyzioterapii studovat. K přijímacím zkouškám na FTK si připravte strukturovaný životopis, doporučení ke studiu od lékaře a případné sportovní výkony, za které můžete získat body navíc. Zkouška se skládá ze 3 částí, jednou z nich je talentová zkouška z plavání. Píše se také test z biologie, chemie a fyziky a test z jazykových předpokladů. Poslední částí je ústní pohovor. V závěrečném hodnocení se bere v potaz i prospěch ze střední zkoušky a u maturity. FZV má přijímací zkoušky postavené na testu z biologie člověka a testu ze společenských nebo přírodních věd. Zde může zažádat i o odpuštění přijímaček.

Zdravotně sociální fakulta, JU v Českých Budějovicích

Uchazeči o studium skládají písemné přijímací zkoušky z testu z biologie člověka, testu všeobecné informovanosti a motivační test.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Kde studovat fyzioterapii. ČR nabízí mnoho možností