Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat arteterapii. Můžete zamířit i na vysokou školu!

Jana Langová

Jana Langová

20. 11. 2017

Láká vás poznání člověka a jeho vnitřního světa skrze tahy štětcem? A díky této analýze pomáhat lidem? Pak je pro vás arteterapie to pravé! Vzdělávat se nemusíte už jen na kurzech, tento obor můžete nalézt i na vysoké škole. Poradíme vám, kde studovat arteterapii.

Co je to arteterapie

Jedná se o léčebnou metodu, která analyzuje lidskou psychiku a mezilidské vztahy prostřednictvím výtvarného projevu. Tvorba umožňuje zhmotnit naše vnitřní rozpoložení a podívat se na něj jiným pohledem a s odstupem. Arteterapie může být hlavním terapeutickým postupem anebo doplňujícím.

Pozor! Arteterapie není o procvičování a rozvoji výtvarných dovedností. Místo toho tvorbu člověka bere jako prostředek komunikace a vyjádření osobnosti.

Kdy může arteterapie pomoct

Výstup arteterapie je zaměřen na sebepoznání, podporu vývoje, osobnostní růst, řešení problémů, zmírnění úzkostí, harmonizaci osobnosti či zpracovávání konfliktů. Pracuje nejenom s kognitivní stránkou věci, ale také motivačními a emocionálními aspekty.

Máme 5 tipů, jak si zvýšit sebevědomí. Nejste o nic horší než ostatní

 • Překonávání strachu
 • Somatické obtíže
 • Psychické potíže
 • Životní změny (ztráta zaměstnání, rozvod…)
 • Udržování vnitřní pohody
 • Práce se sny

Techniky arteterapie

Podle Akademie Alternativa jsou základní techniky arteterapie tyto:

 • Kresba lidské postavy
 • Kresba lidské postavy
 • Dětská „Kresba pána“
 • Test stromu
 • Kresba rodiny
 • Kresba začarované rodiny
 • Kresba domu

Kde studovat arteterapii

Možností není mnoho. Jako jediná bakalářský obor Arteterapie nabízí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, v kombinované formě. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je studium arteterapie možné v rámci celoživotního vzdělávání jako  doplňující pedagogický program, trvající 4 semestry.

Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity je arteterapie zahrnuta do povinných předmětů bakalářského oboru speciální pedagogiky, na PedF Univerzity Karlovy můžete arteterapii absolvovat jako volitelný kurz v rámci magisterského studia speciální pedagogiky.

Certifikované kurzy arteterapie naleznete i mimo vysoké školy, například na Akademii Alternativa v Olomouci.

Studium arteterapie – České Budějovice

Dálkové studium arteterapie naleznete v malebných Českých Budějovicích na Pedagogické fakultě. Výuka tohoto oboru probíhá vždy v pátek a sobotu, dvakrát do měsíce. Důraz je kladen na praktické dovednosti analýzy a interpretace vyjádření klienta a vedení arteterapeutického ateliéru.

Praxe je ve vyšších ročnících rozvíjena také zajímavým způsobem, kdy starší studenti se podílejí na výcviku a analýze výtvarných prací mladších studentů.

Po ukončení studia mají absolventi oprávnění pro samostatné i týmové psychoterapeutické činnosti a nejčastěji se uplatňují ve školách, poradnách či psychiatrických ústavech. Výukový program v této podobě funguje již od roku 2006.

Přijímací zkoušky

Studiu arteterapie předchází pětikolové přijímací řízení. Nejdříve vás čeká písemný test ze studijních předpokladů, kde si vás vyzkouší ze znalostí dějin umění, psychologie a psychoterapie, speciální pedagogiky a všeobecného rozhledu.

Jak se připravit na přijímací zkoušky na VŠ? Přečtěte si 5 tipů

Po testu pokračujete k ústnímu pohovoru, který trvá 10 minut a je na vás, abyste během něho zohlednili jak své motivace ke studiu a případnou praxi, tak svou orientaci ve výtvarném umění, kdy provádíte rozbor svého oblíbeného výtvarného objektu.

Nemusíte se bát, nehodnotí se vaše výtvarné znalosti, ale schopnost podívat se na dílo jako objekt arteterapie a rozpoznat umělecký výraz a spojitosti.

Po tomto hrubém sítu zbude 50 nejlepších uchazečů, kteří pokračují do dvoukolové praktické části. Tam prokážete své výtvarné nadání při ateliérových úkolech a následně je vyčerpávající přijímací řízení zakončeno předložením domácích uměleckých prací.

 

Kde studovat arteterapii mimo vysoké školy? Zkuste Olomouc!

 

Arteterapie Olomouc – Akademie Alternativa

Akreditované kurzy arteterapie naleznete třeba v olomoucké Akademii Alternativa. Kurz arteterapie je tříletý s víkendovým intenzivním studiem jednou měsíčně, přičemž celkem absolvujete 480 vyučujících hodin. Lektory jsou certifikovaní terapeuti, vysokoškolští profesoři a lékaři z tuzemska i zahraničních zemí.

Během studia se seznámíte nejenom se základy a principy arteterapie a symbolikou obrazů, ale také s ostatními arteterapeutickými technikami (muzikoterapie), novými objevy výzkumů či zásadami vedení sezení s klientem. Samozřejmostí je nácvik praktických dovedností a nejnovější a osobní poznatky z praxe.

Před nástupem na Akademii musíte úspěšně absolvovat přijímací řízení, které se skládá z motivačního pohovoru a testu. Kurz je akreditovaný MŠMT a na jeho konci absolvent získá diplom Akademie Alternativa. Za jeden semestr zaplatíte 11 500 Kč.

Studium aromaterapie

Pokud vás víc než terapie malbou láká tajemství voňavé aromaterapie, můžete zkusit některý z kurzů, které se v ČR nabízejí. Jeden z nich vytvořila Mendelova Univerzita v Brně v rámci Institutu celoživotního vzdělávání. Více informací naleznete na jejich stránkách.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Kde studovat arteterapii. Můžete zamířit i na vysokou školu!