Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde lze studovat kriminalistiku: Studijní obor najdete i na VŠCHT

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

28. 12. 2017

Zajímáte se o psychologii, ale není vám cizí ani chemie či biologie? Láká vás práce na místě činu? Zvažte možnost studia kriminalistiky. Připravili jsme pro vás několik tipů na školy, kde se s kriminalistikou setkáte.

Samostatný obor Kriminalistika byste sice hledali marně, přesto se na několika vysokých školách vyučuje.

Policejní akademie České republiky v Praze

Obory, zabývající se kriminalistikou, najdete v sekci Bezpečnostně právních studií. Obor Kriminalistika a další forenzní (soudní) disciplíny jsou sice dostupné pouze pro příslušníky Policie ČR, s kriminalistikou se ale setkáte i na studijním oboru Bezpečnostně právní studia, který je určen pro civilisty.

Přijímací řízení tvoří znalostní test, který zkoumá uchazečovy všeobecné znalosti se zaměřením na právo, psychologii, policejně bezpečnostní problematiku a podobně. Dále absolvujete test z libovolného jazyka. Vybrat si můžete mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou a ruštinou. Ukázku testů najdete na oficiálních stránkách Policejní akademie.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Na Fakultě potravinářské a biochemické technologie najdete obor s názvem Forenzní analýza. Základem tohoto studia je chemie, biologie, genetika, fyziologie člověka, toxikologie a nakonec právě kriminalistika se zaměřením na legislativní a etické otázky. Studenti mohou mimo jiné spolupracovat na výzkumných projektech.

Uplatnění absolventů je široké. Kromě kriminalistických laboratoří se můžete nechat zaměstnat i ve zdravotnických nebo potravinářských zařízeních či v oblasti diagnostiky dědičných chorob nebo dopingové kontroly.

Úspěšnost přijetí na výše zmíněnou fakultu se pohybuje kolem pětašedesáti procent. Kritériem pro přijetí je dobrý prospěch z chemie a matematiky na vysvědčeních z 1. až 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ze 4. ročníku.

Absolventi Policejní akademie nemohou být koncipienty, rozhodl soud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

S kriminalistikou se můžete setkat i na Univerzitě Karlově, vede k ní ale dlouhá cesta. Nejprve je třeba absolvovat magisterské studium na Právnické fakultě, a nato se přihlásit k doktorskému studiu Trestního práva, kriminologie a kriminalistiky.

U přijímacího řízení do doktorského studia se vykonává pouze ústní zkouška, u které předložíte projekt své zamýšlené disertační práce. O přijetí či nepřijetí následně rozhodne děkan Právnické fakulty.

Jak se dostat na policejní akademii a jaké jsou alternativy

Školící středisko Gralus

Studium kriminalistiky na tomto školícím středisku je určeno pro ty, kteří se chtějí stát soukromými detektivy. Přijímací zkoušky nejsou třeba, ke studiu je přijat každý, kdo má ukončené středoškolské vzdělání a přístup k internetu. Gralus ovšem upozorňuje zájemce, že toto studium nelze zaměňovat se studiem vysokoškolským.

Jedná se o dálkovou formu studia, jehož rychlost si každý volí sám. Nesmí však trvat déle než jeden rok. Zakončeno je složením zkoušky profesní kvalifikace „detektiv – koncipient“. Cena studia je 9.000 korun.

Podle serveru budoucnostprofesi.cz budou v příštích letech šance na uplanění v kriminalistice a jí podobných oborech spíše podprůměrné. Přesto je dnes mezi středoškolskými studenty žádaným odvětvím. Uvažovali jste i vy o studiu kriminalistiky?

Ohodnoťte tento článek:
3,4
Právě čtete

Kde lze studovat kriminalistiku: Studijní obor najdete i na VŠCHT