Menu
StudentMag
Jak se dostat na vysokou školu

Jak se dostat na policejní akademii a jaké jsou alternativy

Klára Hyláková

Klára Hyláková

11. 1. 2017

Toužíte po kariéře kriminalisty a Policejní akademie je vaším vysněným oborem? Pak se podívejte, jak na to!

Policejní akademie je v současné době na českém území jen jedna. Existují i jiné, povětšinou soukromé školy, kde se vyučují například bezpečnostní studia nebo právní specializace v kriminologii.

Sama Policejní akademie nabízí studium jak na stupni bakalářském, magisterském, tak doktorském. Ke studiu se mohou přihlásit také příslušníci Policie ČR nebo zaměstnanci správy vnitra. Těm je prominuta přijímací zkouška, pokud jsou prokazatelně ve služebním poměru déle než 6 let. I pro ty jsou vyhrazené určité specifické obory, které jiní studenti navštěvovat nemohou.

Najdete zde dvě fakulty, Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. K řádnému přijetí budete muset splnit zákonně dané podmínky přijímacího řízení. Prvním krokem je správně podaná přihláška. Ta musí navíc obsahovat doklad o zaplacení administrativního poplatku (500,- Kč), životopis, čestné prohlášení o bezúhonnosti a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Fakulta bezpečnostního managementu

Tato fakulta nabízí studijní program Bezpečnostní management ve veřejné správě. Tento program můžete studovat kombinovaně i prezenčně a dá se vystudovat jako bakalářský i magisterský obor.

Vystudováním oboru se pak můžete profesně zaměřit na řídící pozice ve státní správě a samosprávě, které se zabývají zajišťováním bezpečnosti.

Fakulta bezpečnostně právní

Studium na této fakultě může být ve formě kombinované i prezenční. V zásadě zde najdete obory jako: Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Policejní činnosti nebo Policejní management a kriminalistika.

Absolventi se pak mohou uplatnit na různých pozicích u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní správě a jiných institucích spadajících pod ministerstvo vnitra.

Přijímací řízení na Policejní akademii

U přijímacích zkoušek se prospěchový průměr z maturity může brát v potaz v případě, pokud se na školu přihlásí vysoký počet uchazečů.

Přijímací zkoušky na bakalářský stupeň studia se pak skládají ze dvou testů. Ten první je čistě znalostní a zkoumá vědomosti středoškolského učiva a je doplněn o specifické otázky pro dané studium. Vztahuje se tedy k právním disciplínám, kriminalistice nebo psychologii. Druhou částí je test jazykový. Jazyk si můžete vybrat dle svých preferencí z těchto možností: angličtina, francouzština, němčina, ruština.

K magisterskému studiu se na přijímací test budete muset připravit o něco více. Zkouška se tu skládá hned ze tří testů: test logického myšlení, jazykový test a znalostní test, ověřující základní oborové znalosti.

Ukázky přijímacích testů z letošního roku budou zveřejněny na webu Policejní akademie v únoru 2017.

Zde se navíc můžete podívat na souhrnný seznam různých otázek i testů z jazyka, které se vám při studiu na přijímací zkoušky mohou hodit. Jedná se opravdu o mix nejrůznějších otázek, na které se připravíte pravděpodobně jen pečlivým studiem během střední školy.

 

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jak se dostat na policejní akademii a jaké jsou alternativy