Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Je Ostrava továrnou na inženýry? Ostravské školy nabízí zajímavosti

Redakce

Redakce

11. 3. 2013

Vysoké školy v Ostravě nenabízí pouze titul Ing. Vybrat si lze z širokého spektra oborů. Zaměřit se můžeme nejen na techniku, ale i humanitní vědy, podnikání, právo nebo ekonomiku.

FOTO: Vysokoškolské studium v Ostravě.

VSB-TUO má více než 160 let historie. Zdroj: www.sxc.hu

Nejznámější, nejstarší a největší univerzitou Ostravy je bezesporu Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava. V rámci sedmi fakult poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium ve formě prezenční i kombinované. Realizuje nebo se spolupodílí na výzkumu a vývoji.

Nové budovy jsou projektovány bezbariérově a staré jsou postupně upravovány. Univerzitní kampus školy navíc patří k největším ve střední Evropě. Je to „město ve městě“, kromě vzdělávání, stravování a ubytování nabízí mnoho aktivit sportovního i kulturního vyžití. Kampus je napojen na MHD, do centra města lze z areálu v Porubě dojet do 30 minut.

Sedm fakult VŠB-TUO

 1. hornicko-geologická
 2. metalurgie a materiálového inženýrství
 3. strojní
 4. ekonomická
 5. elektrotechniky a informatiky
 6. stavební
 7. bezpečnostního inženýrství

Humanitní vysoká škola

Humanitně zaměřenou vysokou školou je Ostravská univerzita v Ostravě. V rámci šesti fakult nabízí pestrou škálu bakalářských, magisterských i doktorských oborů. Univerzita disponuje dvěma vědeckými ústavy.

Jednotlivé fakulty a ústavy jsou rozesety v mnoha částech Ostravy. Studentům se specifickými potřebami pomáhá univerzitní centrum Pyramida. Ze zajímavých aktivit nelze přehlédnout například každoroční soutěž nadaných matematiků z celého světa.

Šest fakult OSU

 1. sociálních studií
 2. umění
 3. filozofická
 4. lékařská
 5. pedagogická
 6. přírodovědecká

Vzdělání za školné

V Ostravě působí dvě soukromé vysoké školy. První, Vysoká škola podnikání, se věnuje podnikání jako celku. Kromě jejího intezivního růstu je nutné zmínit, že přijímací řízení probíhá od dubna do října a pouze formou motivačního rozhovoru.

Druhá, BIBS – vysoká škola, se orientuje ekonomicko-manažerským a právnickým směrem. Poskytuje program MBA (Master of Business Administration). Zajímavostí BIBS jsou „volné“ přednášky, které může navštívit kdokoli. Školné na obou školách se pohybuje okolo 20.000 korun za semestr.

V Ostravě najdeme také právnickou fakultu Panevropské vysoké školy. Využívá všech možností evropské integrace a přispívá k jejímu rozvoji, vyučující i studenti pochází z různých koutů Evropy. Pracoviště školy najdeme v České republice, Rakousku a na Slovensku.

Brány ostravských škol opouštějí především noví inženýři, ale i magistři mohou tvrdit, že studovali v Ostravě.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Je Ostrava továrnou na inženýry? Ostravské školy nabízí zajímavosti