Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak napsat výklad? Přinášíme 6 praktických tipů, na co si dát pozor

Redakce

Redakce

17. 3. 2018

Čeká vás v květnu 2013 maturita? Pak se s výkladem můžete setkat i vy, a to u písemné práce z češtiny. V dnešním maturitním seriálu vám přinášíme několik tipů, jak při psaní výkladu nešlápnout vedle.

Výklad spadá do odborného funkčního stylu. Snaží se něco vyložit, seznámit nás s problematikou. Přináší čtenářům poučení o odborném problému, seznámí ho s poznatky z ekonomie, techniky, literární vědy a mnohých jiných oblastí lidského bádání.

Téma musíte dopodrobna znát

Důležitá je dobrá znalost problematiky, o níž výklad píšete. Pakliže se nevyznáte v ekonomii, nepište o ekonomickém systému podniku. V okruhu, o němž chcete psát, se musíte perfektně orientovat. Odbornost a faktická správnost totiž patří mezi základní požadavky, které jsou na výklad kladeny.

Při maturitě se pravděpodobně neobjeví výklad na téma, o kterém student neměl šanci slyšet. Budete-li ale psát o mobilních telefonech, termíny jako displej, USB nebo Bluetooth se to v textu musí hemžit.

Ještě před samotným psaním výkladu si dobře promyslete jeho kompozici. Stanovte si cíl a určete myšlenky, které jsou pro daný problém nosné. Předejdete tak tomu, že se ve slohu budete zbytečně zabývat maličkostmi, jež nemají význam. Váš výklad bude přehlednější.

6 tipů, jak napsat reportáž. Vtáhněte čtenáře do děje!

Co psát do jednotlivých částí?

Základní osnova výkladu se obvykle skládá z třístupňové kompozice: úvod, stať a závěr. Úvod by měl obsahovat stručnou definici oboru či podoboru, o němž budete psát.

Například: „Stylistika je jazykovědná disciplína definovaná jako nauka o jazykovém stylu.“

Stať je jádrem každého slohového útvaru. V této části představujete předmět svého zkoumání. V rámci výkladu se nejčastěji užívají metody induktivní a deduktivní. Pakliže se snažíte na základě konkrétních případů zobecňovat, pracujete metodou induktivní. Je-li tomu naopak a vy obecné teorie potvrzujete konkrétními příklady, pracujete metodou deduktivní.

V závěru by nemělo chybět shrnutí a zdůraznění nejdůležitějších poznatků, připojit můžete také význam dané problematiky.

7+5 tipů, jak psát úvahu. Neplácejte jednu myšlenku přes druhou

6 tipů, jak postupovat při psaní

  • Text strukturujte do odstavců. Bude působit přehledněji. Jednomu odstavci by měla odpovídat jedna myšlenka.
  • Výklad musí vysvětlit nejen daný jev, ale i jeho důsledky.
  • Nezapomeňte používat odbornou terminologii. Ta je hlavním poznávacím znamením odborných textů.
  • V textu uvádějte vždy fakta bez vlastních domněnek. Výklad je věcný a objektivní, vyhýbejte se proto subjektivitě.
  • V názvu se nikdy neexperimentuje, nesnažte se nikoho uchvátit květnatostí své mluvy. Objasněte téma svého výkladu tak, aby přesně vystihovalo problematiku.
  • Při psaní výkladu si můžete pomoci citací z odborného článku. U maturity může být zadaný ve formě výchozího textu, ze kterého můžete buď čerpat inspiraci, nebo na něj musíte navázat. Ale pozor! Věty opsané z výchozích textů se nezapočítávají do celkového počtu slov.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak napsat výklad? Přinášíme 6 praktických tipů, na co si dát pozor