Menu
StudentMag
Pravopis

Jak správně napsat adresu na dopis? Myslete na každý detail

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

10. 6. 2017

Bezproblémová písemná korespondence je osobní vizitkou nejen každého studenta a vzdělaného člověka. Podívejte se, jak precizně adresovat dopis a zanechat dobrý dojem.

Psaní adres se nelze vyhnout při formální komunikaci se školou a úřady ani při hledání nového zaměstnání. I tato zdánlivě jednoduchá činnost má však množství zásad, které se vyplatí respektovat.

Pište čitelně a viditelně, bez uměleckých výtvorů

Pro uvádění příjemců se používá výhradně pravá dolní čtvrtina poštovní obálky, na straně bez chlopně. Pouze v případě některých typů okénkových obálek lze adresu psát vlevo. Adresa musí být napsána latinkou, čitelným a viditelným způsobem.

Poštovní obálka není ukázkou vaší originality a tvořivého potenciálu – nežádoucí je červené, přepisované a nevýrazné písmo, psané obyčejnou tužkou nebo průpisem. Žádný text rozhodně neprokládejte, nepodtrhávejte ani nepište tučně.

Nadepisujete-li obálku ručně, pište hůlkovým písmem v čitelné velikosti. V případě strojového psaní lze akceptovat písmo o velikosti minimálně 0,25 cm. Doporučuje se dodržovat jednoduché řádkování, které bude mezi všemi řádky rovnoměrné.

Adresa začíná vždy velkým počátečním písmenem a na konci řádků by se neměla vyskytovat žádná interpunkce. Pokud jsou na jednom řádku dva údaje, oddělují se čárkou. Nejčastěji se tak odděluje jméno osoby a její pozice v rámci adresované společnosti – například Jan Novák, tajemník katedry.

Jak napsat formální dopis, se kterým u maturity zazáříte

Nezapomínejte na obálce na označení a tituly

Samotná adresa se vždy skládá z označení příjemce a místních údajů. Pokud je dopis adresován fyzické osobě, první řádek obsahuje označení v prvním pádě – Vážený pan, Vážená paní, Manželé, Rodina a podobně.

Následuje jméno příjemce – pokud oslovovaná osoba disponuje akademickým titulem nebo jinou hodností, je slušností je u jména uvést.

Na dalším řádku se uvádí název ulice a číslo popisné. Není nutné vpisovat za lomítko orientační číslo domu, usnadníte tím však práci přepravní službě.

Jak napsat email profesorovi? Hlavně ho oslovte správným titulem

PSČ a název pošty patří na jeden řádek

Jestliže adresát přijímá poštu do poštovní přihrádky, uvádí se poštovní přihrádka nebo P. O. BOX a číslo přidělené schránky. Poslední řádek patří poštovnímu směrovacímu číslu (PSČ) a názvu pošty.

PSČ a název pošty se zpravidla zapisují na jeden řádek. Ideálně se pětimístné PSČ píše jako trojčíslí a dvojčíslí oddělené jednoduchou mezerou. Mezi PSČ a názvem pošty by pak měla být mezera dvojnásobná.

Pouze na obálkách s předtištěnými obdélníčky a linkami se PSČ vpisuje do vymezeného prostoru pod název pošty.

Vzor adresy fyzické osoby:

Vážený pan
MUDr. Jan Doktor
Nemocniční 3307/24
407 47  VARNSDORF

U firmy, úřadu nebo jiné instituce uvádějte nejprve její přesný název, v dalších údajích pak označení příslušného oddělení či jméno pracovníka, k jehož rukám chcete dopis adresovat. Místní údaje se řídí stejnými zásadami jako v předchozím případě.

Vzor adresy právnické osoby:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce kabinetu ministra
K rukám Dr. Ing. Luboše Sychry
Karmelitská 529/7
118 00  PRAHA 1

Jak napsat žádost? Podívejte se na 8 detailů, které možná zanedbáváte

Zahraniční adresy je nutné psát v originálním tvaru

Při psaní dopisů do zahraničí je nutné se řídit originálními zvyklostmi příslušné země. Určení místa a země adresáta musí být přitom vždy napsáno latinkou, a to i v případě, že se v cílovém státu používá jiné úřední písmo.

Označení země je dobré psát na obálku v celosvětově rozšířeném jazyce – nejlepší volbou je angličtina.

Vzor zahraniční adresy:

Embassy of the Czech Republic
26 – 30 Kensington Palace Gardens
London  W8 4QY
GREAT BRITAIN

Ve stejné podobě jako na obálce se adresy píší také v hlavičce úředních dopisů nebo v samotném textu. Jako součást textu se adresa píše do jednoho řádku a jednotlivé údaje se odlišují čárkami. Ve výčtu několika adres oddělujeme jednotlivé příjemce středníkem.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak správně napsat adresu na dopis? Myslete na každý detail