Menu
StudentMag
Studium

Druhá kola přijímacích zkoušek na VŠ. Víme, kam se přihlásit během léta

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

11. 7. 2014

Nevzali vás na VŠ v prvním kole? Spousta vysokých škol vypisuje druhá kola přijímacích řízení, na něž je možné se přihlašovat i v průběhu letních prázdnin. Podívejte se na přehled.

Univerzita Karlova v Praze

Evangelická teologická fakulta
Bakalářský studijní obor: Teologie křesťanských tradic
Přihlášky do: 31. července 2014

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií
Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny
Přihlášky do: 20. srpna 2014

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta
Vybrané prezenční bakalářské obory vypisované v rámci programů: Matematika, Geologie, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Informatika.

Kombinované bakalářské obory: Matematika – Deskriptivní geometrie, Matematika – Geografie.

Vybrané prezenční navazující magisterské obory vypisované v rámci programů: Matematika, Aplikovaná matematika, Geologie, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Fyzika, Informatika.

Vybrané kombinované navazující magisterské obory vypisované v rámci těchto programů: Matematika, Fyzika.

Přihlášky do: 15. července 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta
Bakalářský studijní obor: Charitativní a sociální práce – Mezinárodní sociální a humanitární práce
Přihlášky do: 31. července 2014

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny (bez přijímacích zkoušek)
Přihlášky do: 10. srpna 2014

Fakulta strojní
Bakalářské studijní obory: všechny
Přihlášky do: 11. července 2014

Hornicko-geologická fakulta
Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny (bez přijímacích zkoušek, prezenční i kombinovaná forma studia)
Přihlášky do: 15. srpna 2014

Fakulta bezpečnostního inženýrství
Bakalářské studijní obory: všechny
Přihlášky do: 18. července 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Bakalářské studijní obory: vybrané obory v rámci programu Elektrotechnika, Informační a komunikační technologie a Projektování elektrických zařízení.
Přihlášky do: 15. července 2014

Inženýrské studijní obory: vybrané obory v rámci programu Elektrotechnika a Informační a komunikační technologie.
Přihlášky do: 31. července 2014

Fakulta stavební
Bakalářské studijní programy: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství.
Přihlášky do: 15. července 2014

Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav
Bakalářské studijní obory: Obecná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (vše bez přijímací zkoušky).

Navazující magisterské obory: Matematická analýza, Aplikovaná matematika, Geometrie a globální analýza.

Přihlášky do: 25. července 2014

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Bakalářské studijní obory: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Gastronomie, hotelnictví a turismus.
Přihlášky do: 31. srpna 2014

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení
Bakalářské studijní obory: Ovládání rizik, Ochrana obyvatelstva, Řízení environmentálních rizik.
Přihlášky do: 10. srpna 2014

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny
Přihlášky do: 15. srpna 2014

Ekonomická fakulta
Bakalářské studijní obory: všechny s výjimkou oboru Information and Communication Management.
Přihlášky: od 15. do 31. srpna 2014

Fakulta strojní
Bakalářský studijní obor: Strojní inženýrství (bez přijímacích zkoušek).
Přihlášky do: 31. srpna 2014

Navazující magisterské obory: Konstrukce strojů a zařízení, Strojírenská technologie a materiály, Výrobní systémy a procesy, Inovační inženýrství.
Přihlášky do: 10. srpna 2014

Textilní fakulta
Bakalářské studijní obory: Textilní marketing, Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (vše bez přijímací zkoušky).
Přihlášky do: 9. srpna 2014

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory: Aplikovaná informatika (bez přijímacích zkoušek), Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy (bez přijímacích zkoušek), Porodní asistentka (bez přijímacích zkoušek), Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Druhá kola přijímacích zkoušek na VŠ. Víme, kam se přihlásit během léta