Menu
StudentMag
Cizí jazyk

Dosud nerozluštěné jazyky

Vynález písma, který lidem umožnil zaznamenávat řeč a uchovávat tak svědectví o významných událostech, jejich myšlenkách i nápadech, je právem považován za jeden z nejdůležitějších milníků na naší dlouhé cestě historií.

Díky tomuto objevu jsou právě písemné doklady nejdůležitějším pramenem, ze kterého čerpáme své znalosti o životě našich předků. Písemných systémů pro zápis jazyka existovalo (a stále existuje) velmi mnoho. Jejich tvůrci však nezřídka kdy z nejrůznějších důvodů nenávratně zmizeli v hlubinách času a ti, kdo později chtěli z jejich písemného dědictví čerpat, museli jejich písmo nejprve zrekonstruovat – dešifrovat. Nejznámější příběh takového rozluštění neznámého písma je bezesporu příběh francouzského archeologa Champolliona a rosettské desky, ne vždy ale snaha o rozšifrování neznámého jazyka vede k podobnému úspěchu a celá řada starých jazyků stále odolává a drží si svá tajemství.

Pravěká a starověká písma

úniková hra se starověkým písmem

Není velkým překvapením, že čím hlouběji do minulosti se vydáváme, tím existuje větší pravděpodobnost, že jazyk z té doby nebudeme umět rozluštit. Ve velké míře se to týká pravěkých písem z Evropy i Asie, na které pravděpodobně z lingvistického hlediska nikdy žádný další jazyk nenavazoval a my je tak nejspíše nikdy nerozluštíme.

Ze starověkých, dosud nerozluštěných, písem je na místě zmínit tzv. krétské hieroglyfy pocházející z doby mínojské civilizace, které reprezentují dosud neznámý jazyk, a u kterých se nepodařilo nalézt žádné propojení s velkými jazyky středomořské oblasti.

Stejně tajemné jsou pro nás i mnohé jazyky starých mezoamerických civilizací (včetně jazyka známých Olméků) nebo mnohé jazyky z oblasti Asie, Afriky, Jižní Ameriky či pacifických ostrovů.

Středověké a novodobé jazyky

I v tak dobře (relativně) zdokumentované době jako je pozdní středově a počínající novověk vznikaly jazyky, které do dnešní doby odolávají veškerým našim snahám o jejich poznání. Příkladem může být tzv. Voynichův rukopis, na které si vylámali zuby i profesionální matematici či vojenští dešifrátoři. Je tento rukopis skutečně napsaný v nějakém, nám dosud neznámém, jazyce? Nebo jde pouze o šifrovaný zápis jazyka známého? Ze středověku pochází i tzv. singapurský kámen, taktéž se zápisem v neznámém jazyce.

úniková hra se starověkým písmem

Zvláštní kategorii tvoří podvržené písemné záznamy vytvořené s cílem zmást potenciální čtenáře, ať již z nějakých konkrétních důvodů, nebo kvůli procvičení se v oblasti dešifrování. Zajímavé že? Tak neváhejte a navštivte Questerland, se speciální únikovou hrou Hvězdný Element, kde si rozluštění záhadných symbolů můžete vyzkoušet sami!

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dosud nerozluštěné jazyky