Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Co je normostrana a jak si ověřit její délku

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

21. 4. 2022

S normostranou se v dnešní době setkávají všichni, kteří něco profesionálně píší nebo kteří studují. Potřebujete napsat bakalářku o určitém rozsahu? Přiživujete nebo živíte se vytvářením textů? V tom případě je velmi užitečné vědět, kolik textu tento standard reprezentuje.

K čemu je normostrana? Diplomové práce, články i překlady

V běžné řeči se často setkáváme s měřením textů „na stránky. Kolik mám učení? – Asi 50 áčtyřek. Jak dlouhý má být esej? – Stačí dvě stránky. Taková jedna fyzická strana papíru však může být potištěná různým množstvím textu. Pro přesnější měření rozsahu tedy existuje normostrana. A4 ji pojme bez problému, je-li velikost písma a řádkování standardní.

Někdy se měří na normostrany bakalářské práce a jiné diplomové texty – jindy mají studenti k dispozici údaj o minimálním počtu znaků celkového rozsahu. Záleží na tom, jaké standardy je vaše škola a fakulta zvyklá používat. Pojem normostrany je však pro studenty velmi užitečný.

Fixní peněžní ohodnocení za normostranu je běžnou praxí v žurnalistice a copywritingu. Ne vždy se slepě hodnotí jen podle délky, ale jednotné nastavení ceny mnoho věcí usnadňuje.

Překladatelé dostávají honorář někdy podle normostran originálu, jindy podle normostran překladu. Tyto dva texty se samozřejmě zpravidla liší délkou, protože různé jazyky mají ve zvyku používat různě dlouhá slova. Roli může hrát například i množství členů, gramatických sufixů na koncích slov a jiné drobnosti, jejichž počet nenápadně zvyšuje množství znaků v textu.

Potřebuji pomoc s napsáním bakalářské práce? Jaké jsou ceny, možnosti a rizika

Jaký má jedna normostrana počet slov a znaků?

Normostranu definujeme v českém prostředí tak, jak vypadala stránka na A4 popsaná psacím strojem. Vycházelo to na 30 řádků po 60 úhozech. Proto nepočítáme slova, a určujeme normostranu počtem znaků včetně mezer.

V digitální podobě tento rozsah textu zdaleka nemusí odpovídat jedné straně na A4. Proto je důležité mít na paměti jedinou závaznou definici – 1800 znaků včetně mezer. Většinou to zhruba vychází na počet slov okolo 250, ten však není určujícím kritériem.

Aby A4 = normostrana: Jak nastavit formát

Chceme-li dodržovat tradiční úpravu tak, aby normostrana odpovídala straně, můžeme ještě dodržet následující faktory. Platí-li toto u normostrany, formátování se u vás nejspíše podobá tomu u psacích strojů.

  • 30 řádků, každý se 60 znaky i s mezerami
  • font typu monotype
  • velikost písma 12
  • řádkování 1,5
  • zarovnání textu do bloku
  • horní a dolní okraj 2,5 cm
  • boční okraje 3 cm

Aby znaky vypadaly jako na stroji a dodržely 30×60 znaků normostrany, font by měl být monotype. To znamená, že každý znak je stejně široký (i měkké i zabírá stejný prostor jako průměrně velké písmeno. Vhodné fonty jsou například Consolas, Courier, Cutive Mono či Lucida Console.

Kdo je matematicky zdatný, může klidně vytvořit perfektní normostranu velikostí písma jinou než 12, pokud to vykompenzuje třeba změnou mezer mezi řádky. Ale to už si vyloženě hrajeme – normostrana je v dnešní době opravdu čistě o množství textu.

Jak správně napsat anotaci do bakalářské či diplomové práce

Jedna normostrana – co to znamená v ČR a v jiných zemích?

Na dotaz normostrany v angličtině (standard page) Google odpovídá úplně jinak než na českou normostranu. Anglicky mluvící země samy nemají jednotnou definici normostrany, natož aby ji měla většina světa. Na pozoru se mějte i v rámci střední Evropy – a dokonce i v rámci ČR. I v Česku totiž některé společnosti mají u normostrany parametr nižšího počtu znaků – a nedávají-li to jasně vědět předem, mohou vás tím ošidit.

Mezinárodně se standardy liší nejen ve znacích. Některá místa počítají s jednotkou textu o daném počtu slov. Vyloučeno není ani to, že někde mohou brát místo normostrany počet znaků bez mezer.

V USA se pro překladatelské účely měří texty po 250 slovech či po jednotlivých slovech. Italové a Němci za normostranu považují 1500 znaků s mezerami. Chorvatsko má jinou oficiální normu na běžné, technické a úřední texty. Japonsko prý dokonce posuzuje textové soubory podle jejich velikosti v bitech a bytech.

Jak zjistit počet normostran: Kontrola skrze výpočet

Mezinárodní software zpravidla nemá ukazatel normostran právě kvůli tomu, že normostrana není globálně určená. Protože ale jde o počet znaků, stačí si vzít na spočtení normostrany kalkulačku. Když počet znaků v dokumentu i s mezerami vydělíme číslem 1800, dostaneme počet normostran. Odsazení ani velikost písma nic nemění na tom, kolik textu autor napsal. Může však znemožnit odhad počtu normostran, proto kalkulace je nutná.

Přístup k počtu slov a znaků je v mnoha textových editorech podobný – ať patříte mezi oknozorce, jablíčkáře, či vyznavače tučňáka. Kdo používá k psaní LaTex, tomu bude nápomocen balíček stdpage. Máte-li však před sebou hotové vyexportované PDFko, bude nejspíše třeba si text někam převést.

7 tipů, jak psát bakalářskou práci. Jak to zvládnout bez problému a v termínu?

Jak zjistit počet znaků?

A jak vlastně zjistíme počet znaků pro spočtení normostrany? Google Docs mají pro tento účel klávesovou zkratku Ctrl + Shift + C. Po jejím stisknutí se objeví okénko s množstvím stran (ne NS!), slov, znaků s mezerami i znaků bez mezer. Pokud před zmáčknutím Ctrl + Shift + C označíte jen část textu, okénko vám sdělí i počty znaků u vyznačené části.

Používáte-li MS Office Word, počet slov najdete v liště úplně dole. Po jeho rozkliknutí se objeví okénko s počty znaků – skoro stejné jako v Docs. Toto okénko můžete vyvolat klávesami Ctrl + Shift + G.

Opět stačí vzít kalkulačku a zjistit normostrany. LibreOffice znaky také zobrazuje jako rozkliknutelný údaj v dolní liště. Druhá cesta je přes záložku Nástroje v horní liště – to se dá urychlit přes klávesnici stisknutím Alt + T a následovným stisknutím Alt + W.

Další způsob spočtení normostran: Počítadlo online

Pro ty, co nemají po ruce kalkulačku, tu je i jiný způsob výpočtu normostran. Rozsah textu, který chcete změřit, zkopírujte a vložte do kolonky na webu Normostrana.cz. Případně si můžete vybrat i jiné online počítadlo normostran.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Co je normostrana a jak si ověřit její délku