Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

ZČU vévodí univerzitám v ekonomickém zapojení, ukázal nový žebříček EU

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

19. 6. 2014

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank, financovaný Evropskou unií, hodnotí Západočeskou univerzitu jako sedmou nejlepší na světě z pohledu ekonomického zapojení. Ve vědě a výzkumu české školy tradičně zaostávají.

Do projektu nového systému hodnocení, které bylo v Bruselu zveřejněno na začátku května, se zapojilo 850 vzdělávacích institucí v 70 zemích světa. Nechybějí ani hlavní české univerzity.

Rozhodující část hodnocení utvářejí sami studenti

Od tradičních žebříčků univerzit se U-Multirank odlišuje zejména více sférami, v nichž posuzování škol probíhá. Vysoké školy lze srovnávat rovněž podle oboru studia nebo vybraného státu.

„Chtěli jsme vytvořit nástroj, který je vícerozměrný na jedné straně, a na straně druhé se nezabývá jen výkonností v oblasti výzkumu, ale také výukou, předáváním znalostí nebo mezinárodním a regionálním zapojením,“ vysvětlil prvotní záměr profesor Frans van Vught z univerzity v nizozemském Twente, jež se na realizaci žebříčku podílí.

Na školách tak byla mimo vědu a výzkum hodnocena například spolupráce na mezinárodní a regionální úrovni, kvalita profesorského sboru či komunikace vyučujících se studenty. Zvláštní kategorii představuje oblast ekonomického zapojení, sledující spolupráci škol s partnery z průmyslu, uznané patenty nebo počty zaměstnaných absolventů.

Data pocházejí přímo od univerzit, z mezinárodních databází publikací a především pak z šetření mezi více než 60 000 studenty vysokých škol. Ti mohli udělovat jednotlivým institucím celkem pět písmenných známek – A znamená velmi dobré, E naopak slabé.

V Plzni se pyšní velkým počtem zaměstnaných absolventů

Právě v samostatné kategorii ekonomického zapojení zaznamenala úspěch Západočeská univerzita v Plzni, když obsadila sedmé místo mezi vzdělávacími institucemi z celého světa.

Nejvyšší hodnocení A získala v oblasti společného publikování se svými průmyslovými partnery a za počet absolventů bakalářských i magisterských oborů pracujících v regionu. Do první dvacítky se vešla ještě brněnská Univerzita obrany, která obsadila 13. místo, a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně na 19. místě.

Absolutní špičku v ekonomickém zapojení představují prestižní evropské technické školy – francouzský Télécom ParisTech a rakouský UAS Wiener Neustadt.

Ve vědě a výzkumu atakují české školy až 500. místo

Na poli vědy a výzkumu české školy jako obvykle zaostávají. Mezi prvních pět set univerzit se zařadila pouze Univerzita Karlova v Praze na 474. místě. Za počet vydaných vědeckých publikací získala dokonce hodnocení D, tedy druhé nejslabší. Jako 511. nejlepší univerzitu označil U-Multirank České vysoké učení technické v Praze, na 521. místo dosáhla Univerzita Palackého v Olomouci.

Nejvyšší příčky v celosvětovém srovnání tradičně ovládly vzdělávací instituce ze Spojených států – hned osm z prvních deseti univerzit je amerických. Absolutně nejlepšího hodnocení dosáhlo středisko Kalifornské univerzity v Santa Cruz.

Vedle amerických vysokých škol dosáhla skvělého výsledku univerzita v západoněmeckém Siegenu, která obsadila druhé místo. Desítku nejlepších pak uzavírá Londýnská škola hygieny a tropické medicíny.

EU na hodnocení univerzit vyčlenila 2 miliony eur

Nové hodnocení univerzit U-Multirank vede spolu s twentským profesorem van Vughtem také profesor Frank Ziegele z německého Centra pro rozvoj vysokého školství. Dalšími partnery jsou například Centrum pro vědecká a technická studia v nizozemském Leidenu, belgická Katolická univerzita v Lovani nebo akademické vydavatelství Elsevier v Amsterdamu.

Pro roky 2013 až 2015 byl projekt podpořen z prostředků Evropské unie částkou 2 miliony eur, tedy bezmála 55 milionů korun.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

ZČU vévodí univerzitám v ekonomickém zapojení, ukázal nový žebříček EU