Menu
StudentMag
Studium

Vychází nová norma pro úpravu textových dokumentů. Podívejte se na změny

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

30. 7. 2014

V srpnu 2014 vstoupí v platnost nová norma pro úpravu dokumentů zpracovaných textovými procesory (ČSN 01 6910). Přečtěte si, jaké změny přinese.

Nová norma doporučuje vhodnou úpravu nejen úřední a obchodní korespondence. „Psaní správných znaků určitým způsobem nesouvisí s tím, zda autor píše dopis, studii nebo třeba kvalifikační práci, ale s tím, co které znaky a způsob jejich zápisu vyjadřují,“ píší na svém webu autoři.

Rok práce a přes tisíc připomínek

Práce na nové normě trvala více než rok. Ústav pro jazyk český (ÚJČ) na ní začal pracovat v dubnu 2013.

Autoři k ní od uživatelů češtiny dostali víc než tisíc připomínek. Připomínkovat mohl kdokoli a nejvíc tak prý činili lidé, kteří se zabývají informatikou. „Třeba jeden informatik a matematik z Mendelovy univerzity jich poslal asi tři sta. Ale ony byly opravdu dobré a za každou z nich jsme byli rádi,“ řekla Markéta Pravdová, jedna z autorek normy.

Norma vyšla v červenci a v platnost vstoupí v srpnu. Zájemci si mohou tento osmdesátistránkový text zakoupit u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je financován mimo jiné právě z prodeje normy.

Jaké změny ČSN 01 6910 přinese?

• Změny se týkají mimo jiné zápisu časových údajů. Normě nyní vyhovují následující zápisy: 9:05, 9.05 a 09:05. Vámi zvolený způsob zápisu však musí v celém dokumentu zůstat jednotný.

• Při psaní peněžních částek je možný zápis 4 760 Kč i 4.760 Kč. Norma nově nedoporučuje používání pomlčky k vyjádření částek bez uvedení desetinných míst (tedy 500,– Kč). Vhodnější je nahradit tento zápis jednodušším 500 Kč nebo 500,00 Kč.

• Měřítko a poměr se nyní píší s mezerou před a za dvojtečkou (mapa 1 : 50 000, poměr 1 : 2), sportovní skóre se píše bez mezer (výsledek utkání 3:4).

• Norma umožňuje psaní mezer kolem pomlčky v rozsazích a ve významu „a“ a „versus“, jestliže je alespoň jeden člen výrazu kolem pomlčky víceslovný (spoj Pardubice – Hradec Králové). Také v místních jménech se spojovníkem použitým mezi víceslovnými výrazy je dovoleno nahrazovat spojovník pomlčkou s mezerami (možné je tedy jak Praha 1-Malá Strana, tak Praha 1 – Malá Strana).

• Norma doporučuje psát lomítko s mezerami, je-li alespoň jeden z výrazů víceslovný (ve městě / o městu), a umožňuje používat lomítko i ke grafickému oddělení výrazů (strana 1/3 i strana 1 / 3).

• V adresách se už nemusí psát název obce nebo adresní pošty verzálkami (velkými písmeny), není-li adresa psána rukou.

Více informací o ČSN 01 6910 naleznete na webu ÚJČ.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Vychází nová norma pro úpravu textových dokumentů. Podívejte se na změny