Menu
StudentMag
Studium

Vybrali jsme 5 důvodů, proč jsou soukromé školy lepší než státní

Lucie Hejduková

Lucie Hejduková

14. 7. 2014

Pokud patříte mezi ty studenty soukromých škol, pravděpodobně se potýkáte s pochybnostmi ze strany svých přátel a příbuzných. Nezoufejte, protože i přesto, že si v Čechách soukromé školy zatím nevybudovaly takové postavení, mají své výhody a jejich kritika je často neopodstatněná.

Hlavním rozdílem mezi soukromými a státními školami je skutečnost, že soukromé školy nejsou plně dotovány ze státního rozpočtu, tudíž se spoléhají na příjmy ze školného, sponzorských darů a vlastních aktivit. Větší školné by tak mělo znamenat lepší služby studentům, avšak nelze to vždy jednoznačně zaručit.

Žádné přijímačky

Nespornou výhodou soukromých škol je většinová absence přijímacího řízení. Poskytují tak možnost studovat každému, bez ohledu na jeho dosavadní vědomosti a zkušenosti. Musíte však být schopni zaplatit požadované školné.

Možnost individuálního plánu

Při studiu na většině soukromých škol zvládají studenti současně pracovat, mohou si tedy z části na své studium vydělávat. Rozvrh si totiž můžete nastavit podle svých vlastních potřeb, takže není problém skloubit studium a brigádu dohromady.

Osobní přístup

S individuálním plánem úzce souvisí i další z výhod, totiž osobní přístup. Přednášky na soukromých školách nejsou zdaleka tak masové jako na státních, proto mají vyučující větší možnost se věnovat každému zvlášť. Nemohou si dovolit chovat ke svým studentům špatně, protože jsou to právě oni, kdo je platí. Například studijní oddělení jsou otevřená několik dní v týdnu a konzultační hodiny pedagogů se taktéž neomezují pouze na jednu konkrétní hodinu jednoho dne.

Stejní učitelé

Všeobecně zakořeněná představa o nižší úrovni vzdělání a menších požadavcích je také často mylná. Na soukromých školách vyučují pedagogové stejně kvalitní a profesionální. Většina z nich dokonce působí i na školách státních.

Lepší vybavení a možnost praxe

Jelikož příjmy soukromých škol, v přepočtu na jednoho studenta, jsou ve většině případů vyšší než u škol státních, mohou si dovolit poskytnout jim moderní technické vybavení a pohodlné zázemí. Soukromé školy také svým studentům zprostředkovávají praxe v oboru či zahraniční stáže, po jejichž absolvování mají vyšší šance na uplatnění.

Ohodnoťte tento článek:
2,5
Právě čtete

Vybrali jsme 5 důvodů, proč jsou soukromé školy lepší než státní