Menu
StudentMag
Studentský život

Slavnostní obřady na VŠ: půjdete na imatrikulaci, či inauguraci?

Redakce

Redakce

10. 10. 2013

Studium na vysoké škole doprovází několik slavnostních aktů. Studenti bývají prostřednictvím ceremoniálů vítáni a slavnostně přijímáni do akademické obce té či oné školy. I konec studia provází oficiální slavnostní obřady. Přinášíme základní informace o tom, jak tyto akce probíhají.

Imatrikulace

Každý student, který je řádně zapsán ke studiu na vysoké škole, absolvuje slavnostní akt, kterému se říká imatrikulace. Imatrikulace je jakýsi vžitý ceremoniál, při kterém jsou studenti vítáni ke studiu. Účast na imatrikulačním obřadu je na některých univerzitách povinná, na jiných univerzitách se na přítomnosti studentů nelpí.

Imatrikulace se koná většinou v aule vysoké školy či v jiných prostorných sálech. Součástí obřadu bývá projev rektora, případně prorektora.

Hlavní částí ceremoniálu je složení studentského slibu, kterým se studenti zavazují ke studiu a k plnění studijních povinností. Studentský slib skládají studenti jednotlivě, popřípadě jej vysloví pouze jeden zástupce každého oboru.

Promoce

Pakliže student řádně splní veškeré své studijní povinnosti, obhájí svou bakalářskou či diplomovou práci a vykoná státní závěrečné zkoušky, čeká jej promoce. Promoce je opět slavnostní obřad, při kterém jsou již udělovány diplomy a s nimi i akademické tituly.

Účast na promoci není nezbytná a nutná. Student, který je plachý a nemá rád pozornost, se promoce vůbec účastnit nemusí. V takovém případě si každý student může diplom vyzvednout na fakultě bez promoční ceremonie.

Pakliže se student rozhodne promoce účastnit, musí si podat přihlášku k promoci a zaplatit potřebné finance. Většinou se jedná o částku kolem 500 Kč. Z těchto peněz se hradí pronájem sálu, květiny na výzdobu či zapůjčení taláru.

Součástí promoce je opět projev rektora i děkana. Stěžejní část promočního obřadu tvoří předávání vysokoškolských diplomů. Absolventi chodí jednotlivě na pódium, kde se slavnostně přihlásí k promočnímu slibu většinou latinsky pronášenou větou „spondeo ac polliceor“. To znamená „slibuji a přísahám“. Poté je každému předán diplom, jenž je stvrzením o řádném vystudování školy a uděleném titulu.

Inaugurace

S inaugurací se většinou při studiu nesetkáte. Inaugurovány bývají osoby do nějaké nové funkce, kupříkladu na post rektora vysoké školy. Jedná se také o slavnostní ceremoniál, avšak ne již studentský, spíše profesní.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Slavnostní obřady na VŠ: půjdete na imatrikulaci, či inauguraci?