Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Publicistický styl: poradíme, jak u maturity napsat bezchybný článek

Redakce

Redakce

4. 3. 2022

Publicistický styl využívají především hromadné sdělovací prostředky. Víte, jaké jsou stěžejní prvky publicistického stylu? Poradíme vám, jak napsat slohový útvar s prvky publicistického stylu tak, aby vám u maturity vynesl výbornou.

S publicistickým stylem se každý setkává běžně každý den. Jedná se totiž o styl všech médií. Ta zahrnují články na internetu, v tisku, v rádiích i v televizi. V novinách a časopisech se jedná výhradně o publicistiku psanou, kdežto rádia a televize přicházejí pouze s publicistikou mluvenou.

Funkce publicistického stylu

Dominantní funkcí publicistického stylu je funkce informativní. To znamená, že každý novinový článek či televizní reportáž nás chce předně o čemsi informovat. Všechny tyto útvary nám přináší nějaké novinky, nové zprávy.

Výrazné místo v publicistickém stylu dnes zaujímá i funkce persvazivní. To je taková funkce, která na nás působí a snaží se nás nějakým způsobem ovlivnit či přesvědčit.

6 tipů, jak napsat reportáž. Vtáhněte čtenáře do děje!

Převládá spisovný jazyk

Primární a základní jazyk užívaný publicistickým stylem je jazyk spisovný. Důležitou úlohou v tvorbě jakéhokoli útvaru publicistického stylu je tento jazyk oživovat. Každý článek by totiž měl být zajímavý, poutavý a čtivý. Každý novinář by se měl vyvarovat klišé a stejně tak i příliš velké odbornosti.

Zpestření docílíte užitím různých slovních hříček a neobvyklých, neotřelých slovních spojení (kupříkladu kolotoč spekulací či finanční injekce). Využít můžete také slov hovorových, které text oživí a zpestří. Nebojte se ani různých frazémů (například být trnem v oku).

Hlavní místo zaujímají v publicistickém stylu podstatná jména a slovesa, ta jsou doplněna o přídavná jména a příslovce. Publicistický jazyk by měl být oproštěn o výrazy ryze hodnotící. Preferovány jsou spíše kratší věty, aby byly jasné a snáze pochopitelné.

5 rad, jak napsat fejeton. S úsměvem a lehkostí o všednosti

Co nesmí chybět?

  • Aktuálnost: každý projev v publicistice, ať již mluvený či psaný, by měl být aktuální, vyjadřovat se k současným věcem, informovat o novinkách.
  • Věcnost: důležité je vyjadřovat se přesně, stručně a jasně. V publicistických útvarech není příliš prostor pro opisná vyjadřování.
  • Srozumitelnost: s předchozí souvisí i požadavek srozumitelnosti textu. Publicistické útvary jsou určeny pro širokou veřejnost, proto by měly být snadno pochopitelné.

Zvládněte maturitní slohovou práci na jedničku. Víme, jak probíhá

Základní útvary

Publicistický styl v sobě zahrnuje široké spektrum rozličných útvaru, mezi základní patří zprávy, reportáže, komentáře, glosy, interview, fejetony a sloupky.

Ohodnoťte tento článek:
2,2
Právě čtete

Publicistický styl: poradíme, jak u maturity napsat bezchybný článek