Menu
StudentMag
Studium

Program Freemover: Získejte volnost při studiu v zahraničí

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

18. 1. 2013

Studenti, kteří se nedostali na Erasmus nebo je nezaujala jeho nabídka výjezdů, mohou vycestovat jako Freemover. Pokud zvládnou větší míru papírování, odměnou jim bude až rok na vysněné univerzitě.

Výraz Freemover by se dal z angličtiny přeložit jako člověk s možností volného pohybu. Nejpřesněji se však jedná o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se kterým si můžete sami zajistit zahraniční stáž za měsíční stipendium do 10.000 korun.

Obvyklou délkou studijního pobytu je jeden semestr nebo akademický rok. Zajímavostí je, že v případě programu Freemover se nejedná o výměnný program. Domovská škola uchazeče tedy nepřijímá zároveň s vaším výjezdem žádného zahraničního studenta. Z toho vyplývá jeden podstatný fakt – pokud se na zahraniční škole hradí školné, nezbývá studentovi, než jej zaplatit.

Co musí budoucí Freemover splnit?

Základní podmínky pro tento program jsou do velké míry shodné s programem Erasmus. Student, který chce vycestovat jako Freemover, musí mít dokončený první rok prezenčního studia na vysoké škole v České republice. Zároveň jej nesmí během zahraničního pobytu za žádných podmínek přerušit.

Mezi vaší vysněnou školou v zahraničí a domovskou vysokou školou musí být o uskutečnění výměny uzavřena smlouva. Aby vám předměty, které na zahraniční vysoké škole splníte, byly bez problému uznány, měli byste nastoupit na podobně zaměřený obor, jaký studujete u nás.

Jak již bylo naznačeno v úvodu, Freemover je charakteristický tím, že si většinu věcí vyběhává sám. Zahraničnímu oddělení domovské fakulty (případně proděkanovi pro studium nebo zahraniční vztahy) proto musí doručit vyplněnou přihlášku. Někdy je nutné přiložit také přijímací dopis a doklad o jazykové zkoušce (Cambridge, TOEFL, zkouška na dané VŠ a jiné). Všechny náležitosti by měly být doručeny fakultě nejpozději na podzim, jeden rok před vycestováním.

Papírování ještě nekončí

Pokud student splní podmínky a je vybrán pro volný výjezd na danou školu (některé školy přijímají třeba jen pět studentů každý semestr), před odjezdem musí zařídit ještě několik náležitostí, bez jejichž splnění by zpravidla neměl nárok na danou částku.

  • Student předloží proděkanovi pro studium (zahraniční vztahy) finanční dohodu a žádost o přiznání stipendia. Mimo to prokáže, že má na pobyt v zahraničí sjednané zdravotní pojištění a je vlastníkem účtu, na který má obdržet požadované stipendium.
  • V některých případech je nutné také napsat motivační dopis k žádosti o příspěvek, o rozsahu přibližně jedné strany A4.
  • Krátce po příjezdu musí také absolvent programu prokázat, a tedy zaslat domovské škole, studijní plán (Learning Agreement) s potvrzením kurzů zapsaných na fakultě zahraniční vysoké školy.
  • Seznam zapsaných kurzů se vyplňuje podobným stylem, jaký znají naši studenti například z vyplňování indexu – tedy název předmětu, jeho kód, daný semestr a počet kreditů (týdenní dotace přednášek a cvičení podle všeho není vyžadována).

Poté, co se účastník vrátí ze studijní stáže, je podroben další vlně vyplňování a prokazování. Jako první by měl odevzdat potvrzení délky pobytu (Confirmation of Study Period) vystavené zahraniční školou.

Buďte všímaví

Mimořádně důležitým dokladem je zpráva ze studijního pobytu v zahraničí. Je dobré si ještě během pobytu všímat mnoha věcí – domovskou školu totiž v této zprávě může zajímat, kolik jste například dali za dopravu do školy, jak dlouho jste čekali na vystavení víza (pokud bylo nutné), jak jste byli ubytováni, kolik jste za ubytování platili apod. Její vyplňování probíhá nejčastěji online, prostřednictvím studijní agendy domovské školy.

Následuje doručení přehledu absolvovaných předmětů a dosažených výsledků (Transcript of Records) s žádostí o jejich uznání domovskou fakultou. Tím již můžete váš výjezd považovat za definitivně uzavřený.

Freemover nabízí řadu výhod

Nutno říci, že až neobvyklá vlna byrokracie může mnohé studenty odradit. I přesto se však vyplatí z několika důvodů tento program využít. V prvé řadě se jedná o plnohodnotnou alternativu, pokud jste se nevešli do programu Erasmus a zkrátka nemáte jinou možnost.

Programu mohou využít dokonce čerství absolventi středních škol. Tady zpravidla nevstupuje do hry stipendijní fond univerzity.

Uchazeči ale mnohdy mohou využít služeb zahraničních univerzit či specializovaných stipendijních organizací. Musí však brát na vědomí, že přiznaným příspěvkem pokryjí – na rozdíl od řádných studentů prezenčního studia vysoké školy – jen část výloh spojených se studiem.

Nemusí jít však jen o krajní možnost. Na rozdíl od programu Erasmus si totiž můžete ukázat prakticky na libovolnou univerzitu dle vašeho přání. Jen na ní pak záleží, jak vaši žádost vyhodnotí. Obrovskou výhodou programu Freemover je zejména skutečnost, že s ním může vycestovat i uchazeč, který již během studia absolvoval jiný pobyt s mezinárodním programem (tedy i s Erasmem).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Program Freemover: Získejte volnost při studiu v zahraničí