Menu
StudentMag
Studium

Proč studovat filozofii? Podívejte se na 4 tipy, jak ji využít v praxi

Redakce

Redakce

3. 6. 2013

Studujete humanitně zaměřený obor či o jeho studiu teprve přemýšlíte? Zřejmě jste se setkali s podivem ze strany svých přátel a známých. Proč studovat něco takového? A jaký údiv snad teprve vyvolal váš úmysl studovat obor zaměřený na filozofii!

Doby, kdy studium filozofie bylo něčím obecně uznávaným, jsou ty tam. Přesto však vysoké školy nabízí stále studia filozofie. Proč ji ale jít studovat? Není to již záležitost starověku?

Nejdůležitější otázka je: K čemu to vůbec je? Názor, že filozofie je dnes pouze neužitečnou relikvií, je rozšířený. Je ale pravdivý? Zde vám chceme předložit jen několik málo nápadů na způsoby, jakými může filozofie být užitečnou i v dnešní době.

Filozofické poradenství

V dnešní době není poradenství jen záležitostí psychologů. Filozofie zahrnuje i rozmanité teorie emocí a myšlení, filozof tedy může být schopen vykonávat poradenskou činnost. Tito takzvaní philosophical counsellors se již dočkali boomu v USA. Zažijeme ho i v Evropě?

Filozofie a věda

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, filosofie má co nabídnout i dnešním vědám. Například neurobiologie – chce-li neurobiolog studovat lidský mozek, kupříkladu emoci lásky, sleduje jisté vzruchy mezi neurony. Avšak k tomu, aby věděl, že tyto impulsy jsou opravdu například onou emocí lásky, musí mít co nejdokonalejší informace o způsobu, jak láska „vypadá“ z pohledu první osoby, jak se jeví.

Oborem filozofie, jež se zaobírá jevením, je fenomenologie. Ta poskytuje i nepřeberné možnosti využití. Například díky analýze vědomí duševně nemocného člověka můžeme dospět k lepšímu porozumění jeho pohledu na svět.

Filozofie jako analýza jazyka

Dnes je též velmi populární takzvaná analytická filosofie. Její náplň se přitom blíží lingvistice – otázkou je, jak používáme slova v našem jazyce. Nepramení některé naše problémy, otázky ryze filozofické i problémy všedního dne či mezikulturní nedorozuměnění ze způsobů, jakými jednotlivá slova používáme?

Filozofie jako dějiny myšlenek

„Historia magistra vitae,“ slýchávali jsme na základních školách. Mohou i nás dějiny filozofie něčemu přiučit?

Některé filozofické otázky se řeší již přes dva a půl tisíce let. Jak žít? Co je dobré? Co je spravedlivé? Má smysl věřit? Je matematizace přírody cestou k absolutní pravdě? Dnes již většinou neuznáváme smysl systematického řešení takovýchto otázek. Ale jejich palčivost pro život setrvává. Musíme je odvrhnout, nebo je přijmout a tím obohatit svůj pohled na svět?

Filozofie nemusí být jen záležitostí mudrců a teoretiků, dnes má ještě mnoho co říct. Zejména díky styku se společenskými i přírodními vědami může pomoci prohlubovat naše poznání světa.

Tento článek není určen pro odbornou veřejnost, měl by sloužit spíše jako odrazový můstek pro ty, kteří mají o filozofii zájem. Autor tohoto článku si je vědom toho, že ne všechny informace by byly odsouhlaseny většinou filozofů. Přesto doufá, že vystihl alespoň základní možnosti, jak filozofii v současnosti využít.

Ohodnoťte tento článek:
3,2
Právě čtete

Proč studovat filozofii? Podívejte se na 4 tipy, jak ji využít v praxi