Menu
StudentMag
Studium

Přechod na jinou vysokou školu. Jaké jsou možnosti?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

6. 6. 2017

Nastoupili jste na vysokou školu plni očekávání, ale zjistili jste, že váš vysněný obor není až tak skvělý, jak jste si mysleli? Pak pro vás může být řešením přestup na jinou vysokou školu. Jak to udělat a na co se připravit?

Možných důvodů, proč se student rozhodne pro přechod na jinou vysokou školu, je mnoho. Často to bývají nesplněná očekávání – zjistíte, že vás vybraný obor zas tolik nebaví a v budoucnu se jím živit nechcete. Mnoho studentů ale přechází také kvůli náročnosti studia – mají pocit, že danou vysokou školu nezvládnou dostudovat, anebo naopak, že zde dostatečně nevyužívají svůj potenciál.

Kdy volit přestup na jinou školu

Pokud máte problém podobný těm popisovaným v předchozím odstavci, ještě než se rozhodnete pro přestup na jinou VŠ, ujistěte se, že jej nemůžete vyřešit jinak. Jestliže nechcete zcela změnit zaměření studia, relativně jednodušší cestou bývá přejít pouze na jiný obor v rámci fakulty či vysoké školy, standardně podáním žádosti o přestup na jiný obor. Pro vás to také znamená, že si nebudete muset zvykat na nové prostředí.

Pokud studujete vyšší ročník, pak zvažte, zda by nebylo jednodušší dokončit současný bakalářský obor a na magisterské studium se přihlásit tam, kam chcete. Standardně to není problém, stačí se jen doučit probíranou látku a zvládnout přijímací zkoušky.

Žádost o přestup na jinou vysokou školu

Jestli byste rádi studovali stejný nebo podobný obor jako dosud, ale rozhodli jste pro přestup na jinou VŠ například kvůli náročnosti nebo vzdálenosti školy, máte slušnou naději, že vám uznají předměty vystudované na předchozí škole (nebo jejich část). V tom případě se podívejte na webové stránky příslušné školy, jak se v takových případech postupuje, případně se informujte telefonicky. Podmínky pro přestup z jiné vysoké školy standardně určuje děkan fakulty.

Obvykle to probíhá tak, že spolu s přihláškou na novou VŠ podáte žádost o uznání předmětů a nástup do vyššího ročníku. Při výběru nové vysoké školy však myslete na to, že ne všude je to možné – některé fakulty předměty odjinud neuznávají vůbec, jiné například pouze v případě hodnocení výborně či velmi dobře.

Plynulý přestup na jinou vysokou školu

Pokud se vám nepodaří zařídit přestup na jinou VŠ předchozím způsobem, pak vám nezbývá nic jiného, než si podat přihlášku na novou vysokou školu na příští akademický rok a znovu absolvovat přijímací řízení. Do té doby můžete studovat svůj předchozí obor, v září pak ukončit studium a nastoupit na novou vysokou školu.

Ukončení studia

Jinou možností je podat žádost o ukončení studia na své staré škole ihned. Na jednu stranu je to výhodnější řešení, jelikož podle Zákona o vysokých školách hradí stát studium na veřejné škole pouze určitou omezenou dobu (pro bakalářské studium jsou to 4 roky, pro navazující magisterské 3 roky).

Pokud tuto dobu přetáhnete, musíte zbytek studia zaplatit (výše poplatků se mezi školami liší, ovšem obecně lze říct, že jde o srovnatelnou sumu se školným na soukromých školách). Včasným ukončením studia si tedy můžete část státem placené doby studia „ušetřit“. Na druhou stranu ovšem na čas přijdete o status studenta, z kterého plynou různé výhody (zejména státem hrazené zdravotní pojištění).

Ohodnoťte tento článek:
4,2
Právě čtete

Přechod na jinou vysokou školu. Jaké jsou možnosti?