Menu
StudentMag
Studentské finance

Práce na živnostenský list, nebo pracovní poměr? Obojí má výhody

Lukáš Houdek

Lukáš Houdek

19. 12. 2013

Ačkoliv se studentské brigády odehrávají především na bázi dohody o provedení pracovní činnosti či dohody o provedení práce, zejména na vyšších stupních vzdělávacího systému roste zkušenost i s dlouhodobým pracovním uplatněním.

Zaměstnanec

Zaměstnanecký poměr má tu výhodu, že v rámci něj lze čerpat veškerá pozitiva zákoníku práce – dovolenou, jistotu alespoň minimální mzdy či opření se o odbory. V posledních letech však tuto právní praxi narušuje živnostenský list.

V první řadě je nutné rozlišit, zda se jedná o takzvanou závislou práci. Tu zákoník definuje jako předávání konkrétních pokynů, jak práci vykonávat. Provádí-li člověk takovou pozici, zaměstnanecký poměr je logickým vyústěním.

Živnostník

Něco jiného ovšem představují případy, kdy si pracovník plánuje svůj čas sám. Zaměstnavatel sice objedná nějakou službu, ale konkrétní organizační náležitosti nechá na vás. V tomto směru se zdá zřejmé, že zaměstnanecký poměr by vhodný nebyl, tudíž živnostňáku nic nebrání.

Švarcsystém

Práce jako OSVČ ovšem není v pořádku, vykonáváte-li již zmíněnou závislou práci. Na něčem takovém však vydělá pouze zaměstnavatel, ale i on jen krátkodobě. Švarcsystém totiž neumožňuje vybudování dlouhodobé a stabilní základny pracovníků, což znamená navyšování prostředků na průběžnou obměnu kolektivu.

Nelegální práce na živnostňák je nevhodná i pro samotného zaměstnance, protože sice může dosáhnout vyššího výdělku tím, že jeho nadřízený za něj nemusí hradit žádné odvody, ale v případě jakýchkoliv turbulencí ve firmě zcela ztrácí půdu pod nohama. Nemá nárok na odstupné, ani výpovědní lhůtu. Jednoho dne může zaměstnavatel rozdat zakázky někomu jinému a OSVČ se ihned ocitá bez příjmů.

V případě, že vám někdo práci jako OSVČ nabídne, vzpomeňte si na tyto řádky. Nebudete-li vykonávat závislou činnost, živnostenský list je zcela v pořádku. V opačném případě ve svém vlastním zájmu nic takového nepřijímejte. Draze se to vymstí.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Práce na živnostenský list, nebo pracovní poměr? Obojí má výhody