×
StudentMag

Nedostali jste se na vysokou školu? Nemusíte zoufat, stále máte šanci

jak přežít školu, co dělat když se nudím ve škole
Foto: Lukáš Hloušek, StudentMag.cz

Přihlášku na vysokou školu je většinou nutné podat do konce února či března. Výjimečně je podání přihlášek otevřené až do konce dubna. Ti z vás, kteří tyto termíny nestihli, nebo neobstáli při přijímacím řízení na vybranou školu, nemusí však zoufat. Stále máte šanci!

FOTO: Studentka
Ilustrační foto. Foto: Lukáš Hloušek, StudentMag.cz

Výběr bakalářských i magisterských studijních programů, na které je možné se přihlásit, je skutečně široký. Vysoké školy vypisují druhá kola přijímacích řízení většinou proto, že na daném oboru nebyla naplněna kapacita, s čímž se setkáváme především u nově otevíraných oborů. Místa jsou hlavně na soukromých vysokých školách, které mývají otevřené přijímací řízení až do konce září. Přihlášky na státní a veřejné školy můžete posílat do konce července i srpna.

Vedou technické a fyzikální obory

O technické a fyzikální obory bývá obecně nejmenší zájem, pravděpodobně proto, že je studenti považují za neatraktivní a příliš náročné. Avšak vysoké školy s právními, pedagogickými, psychologickými a obecně humanitními obory, které jsou studenty vnímány jako jednodušší a zajímavější, bývají přeplněné. I když takové školy nabírají studenty přes danou kapacitu, počítají s tím, že studenti buďto vůbec nenastoupí, nebo se jim nevydaří hned první semestr.

Pokud se tedy chcete ještě dostat na vysokou školu, největší šance je u technických a fyzikálních oborů. Například ČVUT FS vypisuje dokonce 3. kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v srpnu či září. Vysoké školy se tedy zřejmě přizpůsobují vysokému počtu neúspěšně složených státních maturit.

Šance i na dalších oborech

Přihlášky lze podat i na jiné,než technické obory. Zájem o studenty mají i školy ekonomického, zemědělského či přírodovědeckého zaměření. Volná místa jsou například i na Fakultě textilní TUL.

Soukromé mají volno

Pokud vám nevadí investovat do studia více peněz, vsaďte na soukromé vysoké školy. Většina z nich přijímá studenty do konce srpna, některé až do konce září a dny otevřených dveří se konají až v průběhu srpna. Je tomu tak i na Vysoké škole CEVRO Institut, nebo na Vysoké škole Jana Ámose Komenského, kam se můžete hlásit až do poloviny září.

I když získáte pocit, že máte stále dostatek času, s odesláním přihlášky neváhejte. Stává se, že školy s malým počtem zájemců osloví neúspěšné uchazeče a obešlou jim oznámení o dodatečném přijetí.

Sledujte také aktuality vysokých škol, nebo se informujte na studijním oddělení. Některé školy zatím 2. kolo přijímacího řízení nevypsaly, a mohou se objevit i termíny 3. kol přijímacích řízení.

Přehled státních a veřejných VŠ, na které se můžete stále přihlásit

Akademie múzických umění v Praze

 • Divadelní fakulta, obor Teorie a kritika
 • přihlášky do 22. 8. 2014
 • www.damu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Provozně ekonomická fakulta, Kurz celoživotního vzdělávání v regionálních střediscích
 • přihlášky do 20. 8. 2014
 •  www.studuj.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • přihlášky do 31. 7. 2014
 • www.fjfi.cvut.cz
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, obor Biomedicínská informatika
 • přihlášky do 21. 8. 2014
 • www.fbmi.cvut.cz
 • Fakulta strojní, 3. kolo přijímacího řízení pro dané studijní programy
 • přihlášky do 8. 8. 2014
 • www.fs.cvut.cz
 • Fakulta stavební, studijní program Metrologie, Stavitelství
 • přihlášky do 6. 8. 2014
 •  www.fsv.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • přihlášky do 1. 8. 2014
 • www.frov.jcu.cz
 • Fakulta přírodovědecká, obor Mechatronika
 • přihlášky do 1. 8. 2014
 •  www.prf.jcu.cz
 • Teologická fakulta
 • přihlášky do 3. 9. 2014
 •  www.tf.jcu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Filozofická fakulta, obor Francouzština
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 • www.ff.osu.cz

Technická univerzita v Liberci

 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 •  www.fm.tul.cz
 • Fakulta strojní
 • přihlášky do 31. 8. 2014
 •  www.fs.tul.cz
 • Fakulta textilní
 • přihlášky do 9. 8. 2014
 •  www.ft.tul.cz
 • Ekonomická fakulta
 • přihlášky 15. – 31. 8. 2014
 • www.ef.tul.cz
 • Ústav zdravotních studií
 • přihlášky do 11. 8. 2014
 • www.uzs.tul.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Filozofická fakulta
 • přihlášky do 18. 8. 2014
 •  www.ff.ujep.cz
 • Fakulta výrobních technologií a managementu
 • přihlášky do 25. 8. 2014
 •  www.fvtm.ujep.cz
 • Fakulta životního prostředí
 • přihlášky do 23. 8. 2014
 • www.fzp.ujep.cz
 • Pedagogická fakulta
 • přihlášky do 18. 8. 2014
 • www.pf.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Pedagogická fakulta, bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v cizím jazyce
 • přihlášky do 31. 8. 2014
 •  www.pdf.upol.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • přihlášky do 22. 8. 2014
 •  www.utb.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 • Ekonomická fakulta
 • přihlášky do 29. 8. 2014
 • www.ekf.vsb.cz
 • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • přihlášky do 10. 8. 2014
 • www.fmmi.vsb.cz
 • Hornicko-geologická fakulta
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 • www.hgf.vsb.cz
 • Univerzitní studijní programy
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 • www.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta informatiky a statistiky, obor Podnikové informační systémy
 • přihlášky do 17. 8. 2014
 •  www.fis.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • přihlášky do 28. 7. 2014
 • www.vspj.cz

Vysoké technické učení v Brně

 • Fakulta elektrotechniky
 • přihlášky do 1. 8. 2014
 • www.feec.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta strojní
 • přihlášky do 11. 8. 2014
 • www.fst.zcu.cz
 • Fakulta ekonomická
 • přihlášky do 31. 7. 2014
 • www.fek.zcu.cz
 • Fakulta elektrotechnická
 • přihlášky do 20. 8. 2014
 • www.fel.zcu.cz

Jak se Vám líbil tento článek?
Jak se Vám líbil tento článek?


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..