Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Nedostali jste se na vysokou školu? Nemusíte zoufat, stále máte šanci

Redakce

Redakce

22. 7. 2014

Přihlášku na vysokou školu je většinou nutné podat do konce února či března. Výjimečně je podání přihlášek otevřené až do konce dubna. Ti z vás, kteří tyto termíny nestihli, nebo neobstáli při přijímacím řízení na vybranou školu, nemusí však zoufat. Stále máte šanci!

Výběr bakalářských i magisterských studijních programů, na které je možné se přihlásit, je skutečně široký. Vysoké školy vypisují druhá kola přijímacích řízení většinou proto, že na daném oboru nebyla naplněna kapacita, s čímž se setkáváme především u nově otevíraných oborů. Místa jsou hlavně na soukromých vysokých školách, které mývají otevřené přijímací řízení až do konce září. Přihlášky na státní a veřejné školy můžete posílat do konce července i srpna.

Vedou technické a fyzikální obory

O technické a fyzikální obory bývá obecně nejmenší zájem, pravděpodobně proto, že je studenti považují za neatraktivní a příliš náročné. Avšak vysoké školy s právními, pedagogickými, psychologickými a obecně humanitními obory, které jsou studenty vnímány jako jednodušší a zajímavější, bývají přeplněné. I když takové školy nabírají studenty přes danou kapacitu, počítají s tím, že studenti buďto vůbec nenastoupí, nebo se jim nevydaří hned první semestr.

Pokud se tedy chcete ještě dostat na vysokou školu, největší šance je u technických a fyzikálních oborů. Například ČVUT FS vypisuje dokonce 3. kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v srpnu či září. Vysoké školy se tedy zřejmě přizpůsobují vysokému počtu neúspěšně složených státních maturit.

Šance i na dalších oborech

Přihlášky lze podat i na jiné,než technické obory. Zájem o studenty mají i školy ekonomického, zemědělského či přírodovědeckého zaměření. Volná místa jsou například i na Fakultě textilní TUL.

Soukromé mají volno

Pokud vám nevadí investovat do studia více peněz, vsaďte na soukromé vysoké školy. Většina z nich přijímá studenty do konce srpna, některé až do konce září a dny otevřených dveří se konají až v průběhu srpna. Je tomu tak i na Vysoké škole CEVRO Institut, nebo na Vysoké škole Jana Ámose Komenského, kam se můžete hlásit až do poloviny září.

I když získáte pocit, že máte stále dostatek času, s odesláním přihlášky neváhejte. Stává se, že školy s malým počtem zájemců osloví neúspěšné uchazeče a obešlou jim oznámení o dodatečném přijetí.

Sledujte také aktuality vysokých škol, nebo se informujte na studijním oddělení. Některé školy zatím 2. kolo přijímacího řízení nevypsaly, a mohou se objevit i termíny 3. kol přijímacích řízení.

Přehled státních a veřejných VŠ, na které se můžete stále přihlásit

Akademie múzických umění v Praze

 • Divadelní fakulta, obor Teorie a kritika
 • přihlášky do 22. 8. 2014
 • www.damu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Provozně ekonomická fakulta, Kurz celoživotního vzdělávání v regionálních střediscích
 • přihlášky do 20. 8. 2014
 •  www.studuj.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • přihlášky do 31. 7. 2014
 • www.fjfi.cvut.cz
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, obor Biomedicínská informatika
 • přihlášky do 21. 8. 2014
 • www.fbmi.cvut.cz
 • Fakulta strojní, 3. kolo přijímacího řízení pro dané studijní programy
 • přihlášky do 8. 8. 2014
 • www.fs.cvut.cz
 • Fakulta stavební, studijní program Metrologie, Stavitelství
 • přihlášky do 6. 8. 2014
 •  www.fsv.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • přihlášky do 1. 8. 2014
 • www.frov.jcu.cz
 • Fakulta přírodovědecká, obor Mechatronika
 • přihlášky do 1. 8. 2014
 •  www.prf.jcu.cz
 • Teologická fakulta
 • přihlášky do 3. 9. 2014
 •  www.tf.jcu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Filozofická fakulta, obor Francouzština
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 • www.ff.osu.cz

Technická univerzita v Liberci

 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 •  www.fm.tul.cz
 • Fakulta strojní
 • přihlášky do 31. 8. 2014
 •  www.fs.tul.cz
 • Fakulta textilní
 • přihlášky do 9. 8. 2014
 •  www.ft.tul.cz
 • Ekonomická fakulta
 • přihlášky 15. – 31. 8. 2014
 • www.ef.tul.cz
 • Ústav zdravotních studií
 • přihlášky do 11. 8. 2014
 • www.uzs.tul.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Filozofická fakulta
 • přihlášky do 18. 8. 2014
 •  www.ff.ujep.cz
 • Fakulta výrobních technologií a managementu
 • přihlášky do 25. 8. 2014
 •  www.fvtm.ujep.cz
 • Fakulta životního prostředí
 • přihlášky do 23. 8. 2014
 • www.fzp.ujep.cz
 • Pedagogická fakulta
 • přihlášky do 18. 8. 2014
 • www.pf.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Pedagogická fakulta, bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v cizím jazyce
 • přihlášky do 31. 8. 2014
 •  www.pdf.upol.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • přihlášky do 22. 8. 2014
 •  www.utb.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 • Ekonomická fakulta
 • přihlášky do 29. 8. 2014
 • www.ekf.vsb.cz
 • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • přihlášky do 10. 8. 2014
 • www.fmmi.vsb.cz
 • Hornicko-geologická fakulta
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 • www.hgf.vsb.cz
 • Univerzitní studijní programy
 • přihlášky do 15. 8. 2014
 • www.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta informatiky a statistiky, obor Podnikové informační systémy
 • přihlášky do 17. 8. 2014
 •  www.fis.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • přihlášky do 28. 7. 2014
 • www.vspj.cz

Vysoké technické učení v Brně

 • Fakulta elektrotechniky
 • přihlášky do 1. 8. 2014
 • www.feec.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta strojní
 • přihlášky do 11. 8. 2014
 • www.fst.zcu.cz
 • Fakulta ekonomická
 • přihlášky do 31. 7. 2014
 • www.fek.zcu.cz
 • Fakulta elektrotechnická
 • přihlášky do 20. 8. 2014
 • www.fel.zcu.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nedostali jste se na vysokou školu? Nemusíte zoufat, stále máte šanci