Menu
StudentMag
Studium

Kde studovat zahradní architekturu a jak se připravit na přijímačky?

Denisa Stromecká

Denisa Stromecká

29. 10. 2017

Máte blízký vztah k přírodě, obzvlášť k rostlinám a oplýváte výtvarným nadáním? Tak možná právě pro vás je studium zahradní architektury jako stvořené. Na jakých školách tedy máte možnost zahradní architekturu studovat?

Česká zahradnická akademie Mělník

Na této škole je možnost studovat Vyšší odbornou školu, obor Zahradnictví vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba.

Studium je ve dvou formách: tříletá denní forma a čtyřletá dálková forma – každá z forem studia má trochu jiné podmínky pro přijetí. Studium je zakončeno zkouškou a absolvent užívá označení DiS.

Tříletá forma studia – kritéria pro přijetí – ukončené středoškolské vzdělání, kdy je posuzován výsledek maturitní zkoušky.

Čtyřletá forma studia – kritéria pro přijetí – ukončené středoškolské vzdělání, kdy je posuzován výsledek maturitní zkoušky + zkouška uchazeče formou písemného testu a to z poznávání základního sortimentu stromů a keřů, prokázání základních znalostí z oblasti sadovnictví, dendrologie a zahradní tvorby.

Poplatek za příjímací řízení se nevybírá, ale studium na České zahradnické akademii je placené. Roční školné činí 4 000 Kč.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Zahradní a krajinářská architektura

Bakalářské studium na 3 roky.

Příjímací řízení se skládá z písemného testu z biologie a talentové zkoušky. Talentová zkouška je složená z technické kresby, kresby kompozice, kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia výtvarných prací.

Za příjímací řízení je nutné zaplatit poplatek ve výši 500 Kč.

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta, obor Zahradní a krajinářská architektura

Bakalářské studium na 4 roky.

Podmínkou po přijetí ke studiu je samozřejmě úplné střední nebo střední odborné vzdělání + absolvování příjímací zkoušky. Ta se skládá z talentové zkoušky a písemného testu z biologie.

Talentová zkouška je složená z kreseb – studie zátiší s hlavou, studie reálného krajinného prostoru, dále kresby vyjadřující představu zahradního/krajinného prostoru a test z všeobecných znalostí z oblastí výtvarné kultury.

Písemný test z biologie ověřuje znalosti na úrovní střední školy. Na stránkách fakulty je možné se podívat na zadání vzorových testů.

Za příjímací řízení je nutné zaplatit poplatek ve výši 530 Kč.

ČVUT

Fakulta architektury, obor Krajinářská architektura

Bakalářské studium na 3 roky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo střední odborné vzdělání + příjímací zkouška, která probíhá ve dvou kolech.

První Kolo je rozděleno na tři části – 1. výtvarná zkouška (kresba podle modelu, abstraktní kompozice), 2. písemná zkouška z deskriptivní geometrie a test z přírodních věd, 3. test všeobecných znalostí. Následuje druhé kolo – ústní pohovor a ukázka prací uchazeče.

Za příjímací řízení je nutné zaplatit poplatek ve výši 550 Kč.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Kde studovat zahradní architekturu a jak se připravit na přijímačky?