Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat na záchranáře. Vybírejte z 9 vysokých škol

Jana Langová

Jana Langová

30. 1. 2017

Obor Zdravotnický záchranář je skvělou volbou pro ty, které baví přírodní vědy a zároveň je naplňuje sport. Dobrý záchranář totiž musí být fyzicky zdatný, aby mohl svou práci vykonávat s plným nasazením. Proto vás na některých školách čekají i talentové zkoušky z tělesné výchovy.

Během studia si budete muset projít základy teoretických lékařských předmětů (anatomie, biofyzika a další), kurzy urgentní medicíny a neodkladné péče, a také spoustou praxe, protože bez patřičného nácviku se žádný zdravotnický obor neobejde. Těšte se na odběry krve, kanylování a další nezbytné úkony, díky kterým můžete zachránit lidské životy. V České republice naleznete celkem 9 vysokých škol, který tento obor nabízí a je jen na vás, kterou si vyberete, protože všechny mají velmi podobné studijní plány.

Studium na záchranáře: Lékařské fakulty

Studium tohoto oboru v České republice nabízejí celkem dvě lékařské fakulty. Jedna z nich se nachází v Ostravě a uchazeč si může vybrat jak z prezenčního, tak kombinovaného bakalářského studia. Přijímací zkoušky se skládají z talentové zkoušky z tělocviku, která zahrnuje běh na 1500 m, plavání a hrazdu a uchazeč musí splnit určité limity dle tabulek. Pokud uspěje, pokračuje k počítačovému testu z biologie a fyziky. Druhou školou je brněnská Masarykova univerzita. Její přijímací řízení se skládá z písemného testu z biologie a fyziky a talentových zkoušek, kdy je uchazeč testován ve vytrvalostním běhu, shybech a Jacíkových celostních motorických testech. Loni se hlásilo 192 uchazečů a přijato bylo 26.

Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni

Jedna z fakult, která nevyžaduje talentovou zkoušku. Přijímačky se skládají pouze z písemného testu z biologie člověka. V loňském roce se hlásilo 139 uchazečů, přijato ke studiu bylo 51, šance k přijetí tedy nejsou nijak malé.

Fakulta zdravotnických studií, UP

Tato fakulta vznikla v roce 2007 a nabízí studium různých zdravotnických povolání. Uchazeči pro všechny obory musí splnit přijímací zkoušku, která je ve formě testu z biologie. Zájemci o obor Zdravotnický záchranář ještě pokračují na zkoušku fyzické zdatnosti.

Ústav zdravotnických studií, TUL

Malá fakulta při Technické univerzitě v Liberci nabízí pouze prezenční formu studia. Přijímací zkoušky jsou dvoukolové, uchazeči nejdříve plní talentovou zkoušku, a poté se pouští do testu z biologie, fyziky a anglického jazyka. Škola nabízí i přijetí bez přijímacích zkoušek pro všechny maturanty, kteří měli studijní prospěch do 1,9 včetně.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Jediná soukromá vysoká škola, která nabízí studium na záchranáře. Lze studovat pouze prezenční formou. Uchazeč dělá přijímací zkoušky, které si může nanečisto vyzkoušet za poplatek 200 Kč. Zkoušky se skládají z talentové zkoušky z tělesné výchovy a písemného testu z biologie a fyziky. Školné je 54 000,- za celý školní rok.

Zdravotně-sociální fakulta, JU v Českých Budějovicích

Fakulta založená v roce 1991 se pyšní především tím, že úzce propojuje sociální a zdravotnickou problematiku. Nabízí ke studiu množství oborů, záchranáře pouze v prezenční formě. Přijímací zkoušky se skládají z testu z biologie člověka a testu ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a talentové zkoušky. Zkouška fyzické způsobilosti se skládá z atletiky – běhu a plavání. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 40.

Fakulta vojenského zdravotnictví, UO v Hradci Králové

Pro všechny zájemce o studium, při kterém zároveň budete pobírat plat, je tu Univerzita obrany a její unikátní studijní plán. Studium zdravotnického záchranáře se uskutečňuje pouze prezenčně a probíhá ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, kde studenti uskutečňují část své výuky. Přijímací zkoušky zahrnují lékařské vyšetření zakončené posudkem o zdravotní způsobilosti, písemný test ze somatologie, anglického jazyka a talentové zkoušky z tělesné výchovy. Ta zahrnuje dvě disciplíny, dvanáctiminutový běh a sedy-lehy za minutu.

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Jediná fakulta technického učení, která se nachází v Kladně. Nabízí spektrum zdravotnických a biomedicínských oborů od Fyzioterapie přes Optometrii až po Zdravotnického laboranta a záchranáře. Přijímací zkoušky na záchranáře se skládají pouze z písemných testů z biologie a fyziky.

Ohodnoťte tento článek:
3,2
Právě čtete

Kde studovat na záchranáře. Vybírejte z 9 vysokých škol