Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat literaturu. Studium nabízí filozofické i pedagogické fakulty

Klára Hyláková

Klára Hyláková

4. 1. 2019

Je vaším oblíbeným středoškolským předmětem literatura a s ní související český jazyk? Právě vy byste tak měli uvažovat o univerzitním studiu tohoto oboru. Které vysoké školy literaturu vyučují?

Pokud se chcete vydat na profesní kariéru bohemistiky a literatury, máte v zásadě dvě hlavní možnosti. Vybrat si budete moci buď z pedagogických nebo filozofických fakult.

Na pedagogických fakultách vás budou kromě studia literatury a jazyka čekat také předměty se zaměřením na vzdělávání. Vaše uplatnění pak naleznete především jako učitelé.

Co se týče filozofických fakult, zde budete často vybírat z programů jednooborových či dvouoborových. Právě po ukončení těchto oborů pak budete moci působit například jako redaktoři, editoři, korektoři, v knižních vydavatelstvích nebo můžete také mířit do kruhů spisovatelství.

Vybrali jsme několik nejznámějších a největších vysokých škol, které se literatuře i českému jazyku věnují.

Známe 4 nejlepší VŠ, kde lze studovat literaturu. Vedou veřejné školy

Univerzita Karlova, Praha

  • Filozofická fakulta

Na Karlově univerzitě si budete moci studium češtiny a literatury zvolit jak na bakalářském, tak na magisterském studiu. Výhodou potom je, že tento program můžete volit buď jednooborově nebo si můžete ke studiu přibrat i další obor, který bude vašemu zaměření ideálně vyhovovat.

Pokud se rozhodnete pokračovat v navazujícím, postgraduálním studiu, můžete v doktorském programu kombinovaně i prezenčně navštěvovat Dějiny české literatury a teorie literatury.

Bližší informace najdete na webových stránkách fakulty.

Masarykova univerzita, Brno

  • Pedagogická fakulta

V Brně si můžete jako jednu z možností zvolit například Pedagogickou fakultu, kde se nachází Katedra českého jazyka a literatury. Zde se studijní programy věnují jak jazykovědním předmětům, tak literární teorii i historii. Pro více informací o oborech se podívejte na stránky katedry zde.

  • Filozofická fakulta

I na Filozofické fakultě na brněnské Masarykově univerzitě můžete studovat Český jazyk a literaturu. Toto studium je pouze prezenční a navštěvovat jej můžete na bakaláři a následně i na magistru. Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou písemné a ověřují oborové znalosti. Pro magisterské studium pak musíte navíc složit i ústní zkoušku. Ta ovšem může být prominuta, pokud dosáhnete výborných studijních výsledků právě na tom samém oboru v předešlém bakalářském studiu.

Maturitní otázky z Českého jazyka – literatura doby husitské

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

  • Pedagogická fakulta

Se zaměřením na vzdělávání můžete literaturu studovat i v Ústí nad Labem. Zde je studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ. Toto studium je ovšem pouze na magisterském stupni a dá se studovat pouze dvouoborově.

Ostravská univerzita, Ostrava

  • Filozofická fakulta

Jednooborové, dvouoborové, bakalářské, i magisterské. Takové je studium Českého jazyka a literatury na Ostravské univerzitě. Program je bez zaměření na vzdělávání, takže se můžete uplatnit i v jiných sférách, než pouze v těch školských. V budoucnu se můžete profesně prosadit ve veřejných institucích, v médiích, a podobně.

Slezská univerzita, Opava

  • Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Společenské, přírodní, humanitní nebo umělecké disciplíny. Právě takové rozmanité zaměření se nachází na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. Co se týče literatury, zde můžete volit kombinaci Českého jazyka a literatury s dalšími vybranými obory, kterými jsou: angličtina, italština, němčina nebo historie. Jako jedna z mála univerzit pak tato vysoká škola nabízí bakalářský program Česká literatura.

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura. Přehled potřebného učiva

Technická univerzita, Liberec

  • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Zvolte si obor Český jazyk a literatura právě v Liberci a získáte rozmanitější vzdělání z fakulty, které se věnuje více oborům najednou. Výhodou potom je, že pro přijetí stačí splnění testů SCIO z Obecných studijních předpokladů. Hranice je stanovena na 55%.

Univerzita Palackého, Olomouc

  • Pedagogická fakulta

V Olomouci můžete studovat tři typy programů – bakalářský, magisterský i doktorský. Obory pak můžete vybírat kombinovaně či prezenčně a všechny jsou dvouoborové. Všechny programy na této fakultě jsou pak se zaměřením na vzdělávání.

A co vy, vybrali byste si z nabízených oborů? Který program vás láká nejvíce?

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Kde studovat literaturu. Studium nabízí filozofické i pedagogické fakulty