Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kam na psychologii: Známe 5 nejlepších škol, kde ji můžete studovat

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

19. 1. 2013

Psychologie dnes patří mezi jeden z nejžádanějších oborů; ročně se na ni hlásí několik tisíc studentů. Uvažujete-li i vy o studiu psychologie, zvažte, která z vysokých škol je nejvhodnější. Připravili jsme pro vás výtah toho nejdůležitějšího, co byste o nich měli vědět.

Absolvent bakalářského studia oboru psychologie není připraven pro výkon profese psychologa. Abyste se mohli stát plnohodnotným psychologem, je třeba vystudovat jednooborové magisterské studium psychologie. To většina vysokých škol umožňuje.

Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Nejžádanější ze všech psychologických oborů najdete na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jedná se o pětiletý magisterský program, který je možné studovat pouze jednooborově. Minulý rok se sem přihlásilo 1.421 uchazečů; z toho bylo přijato necelých devět procent.

U přijímacího řízení absolvujete Test studijních předpokladů, který si můžete napsat v Brně 4. nebo 5. května, a oborový test zaměřený na znalosti z oblasti psychologie.

Alternativou je obor Psychologie Fakulty sociálních studií. Ten je pouze bakalářský (k dispozici je navazující magisterský) a lze ho studovat i dvouoborově v kombinaci s různými společenskými vědami. K přijetí je třeba se zúčastnit Národních srovnávacích zkoušek od společnosti SCIO. Na tento obor se minulý rok přihlásilo 956 studentů, z nichž bylo přijato zhruba pět procent.

Fakulta sociálních studií rovněž upozorňuje, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Na Univerzitě Karlově je možné se hlásit na jednooborový bakalářský a následně na navazující magisterský program. Do bakalářského studia se minulý rok přihlásilo 1.192 uchazečů. Přijato bylo necelých šest procent.

Přijímací řízení je dvoukolové; v písemné části vás čeká test ze základů společenských věd nebo test z biologie, záleží na vašem výběru. Dále test znalostí z psychologie, test obecných studijních předpokladů a zpracování témat s psychologickou problematikou. V kole ústním se dostanete od motivace ke studiu až k vašim odborným aktivitám.

Většina psychologů se uplatňuje zejména v praktických oborech: v ekonomice, ve školství, v sociálních službách, v soudnictví a vězeňství, ve sportu, ve zdravotnictví, v dopravě, v umění, ve vojenství, v občanských sdruženích a v nadacích.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

S přijetím do bakalářského studie psychologie je to v Olomouci o něco lepší než v Praze a Brně. Minulý rok bylo z celkového počtu 747 uchazečů přijato skoro deset procent.

U přijímacího řízení si projdete Testem předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Dále vás čeká ústní pohovor zaměřený na orientaci v oblasti psychologie a motivaci ke studiu. Absolventům bakalářského studia fakulta nabízí i studium magisterské.

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně

Jednou z možností je soukromá škola. Jeden semestr na Vysoké škole aplikované psychologie vás bude stát 24.900 korun. Přijímací řízení tvoří test všeobecných znalostí z oblasti společenských věd v rozsahu středoškolské výuky, pohovor o související literatuře, kterou jste přečetli, a zkouška z porozumění textu v anglickém nebo německém jazyce. Zohledněny jsou i výsledky Národních srovnávacích zkoušek.

Do bakalářského studia se minulý rok dostalo 7, 5 procent uchazečů. Terezín poskytuje zatím jen bakalářský program. Magisterské studium je ve fázi příprav.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Další soukromá škola se nachází v Praze; za jeden semestr si zde zaplatíte 28.000 korun. Zato ale máte velkou šanci na přijetí. Minulý rok na ni bylo přijato 77 procent uchazečů. Škola nabízí rovněž magisterský stupeň studia.

Přijímací řízení se skládá ze tří částí. V první, písemné, si napíšete test obecných studijních předpokladů, vědomostní test zaměřený na znalosti z oblasti společenských věd a test z cizího jazyka. Další, ústní, část je orientována na motivaci ke studiu, přečtenou literaturu a řešení modelové situace. V posledním kole se budou posuzovat osobnostní předpoklady k výkonu povolání psychologa.

A to zdaleka není vše. Psychologie se dá studovat i na někerých Pedagogických fakultách (konkrétně na Univerzitě Karlově, na Jihočeské univerzitě a na Západočeské univerzitě), v doktorském programu 1. Lékařské fakulty a na Husitsko teologické fakultě Univerzity Karlovy, a na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Ohodnoťte tento článek:
2,7
Právě čtete

Kam na psychologii: Známe 5 nejlepších škol, kde ji můžete studovat