Menu
StudentMag
Pravopis

Jak určit slovesnou třídu? Přečtěte si návod, se kterým se nespletete

Redakce

Redakce

24. 6. 2017

Slovesná třída nebývá v češtině oblíbeným učivem pro žáky ani učitele. Mnohdy navíc u jejího určování není jasné, proč to vůbec dělat a k čemu to slouží. Podívejte se, jaké existují slovesné třídy a jak je správně určovat.

Praktické využití přiřazování sloves ke slovesným třídám a vzorům spočívá především v tom, že následně dokážeme odvodit správný slovesný tvar různých osob, čísel, časů nebo rozkazovacího způsobu.

Česká slovesa se dělí do pěti slovesných tříd, následuje ještě malinká skupinka sloves nepravidelných.

Slovesnou třídu stanovujeme s pomocí kmene přítomného. Jeho tvar lze zjistit tak, že si řekneme nebo napíšeme 3. osobu čísla jednotného v přítomném čase a určíme, jaká je koncovka či příponová část slovesa. Koncovky jednotlivých slovesných tříd jsou následující:

I. třída: -e

II. třída: -ne

III. třída: -je

IV. třída:

V. třída:

Nyní si určování tříd zkusme prakticky. Například sloveso svést má ve 3. osobě čísla jednotného tvar svede. Na základě toho zjistíme, že je sloveso zakončeno koncovkou e a tím pádem patří k první slovesné třídě, která končí rovněž na -e.

I. slovesná třída: 3. osoba čísla jednotného, času přítomného je zakončena koncovkou -e.

Slovesné vzory I. třídy: nese, bere, maže, peče, umře

3. osoba čísla jednotného slovesa zalknout se zní zalkne se. Příponovou část zde tvoří -ne, která je znakem druhé slovesné třídy.

II. slovesná třída: 3. osoba čísla jednotného, času přítomného je zakončena příponovou částí -ne.

Slovesné vzory II. třídy: tiskne, mine, začne

3. osoba čísla jednotného od slovesa výt zní v přítomném čase vyje. Vidíme příponovou část –je, z čehož vyplývá, že sloveso náleží do třetí slovesné třídy.

III. slovesná třída: 3. osoba čísla jednotného, času přítomného je zakončena příponovou částí -je.

Slovesné vzory III. třídy: kryje, kupuje

Sloveso hrozit má ve 3. osobě čísla jednotného tvar hrozí. Disponuje tedy koncovkou , která je znakem čtvrté slovesné třídy.

IV. slovesná třída: 3. osoba čísla jednotného, času přítomného je zakončena koncovkou .

Slovesné vzory IV. třídy: prosí, trpí, sází

Jak nechybovat při určování slovesné třídy? Po tomto návodu se nespletete

Od infinitivu mávat tvoříme 3. osobu čísla jednotného v přítomném čase ve tvaru mává. Koncovka patří k poslední páté slovesné třídě.

V. slovesná třída: 3. osoba čísla jednotného, času přítomného je zakončena koncovkou .

Slovesný vzor V. třídy: dělá

Nepravidelná slovesa být, vědět, jíst a chtít stojí mimo systém slovesných tříd, nepřiřazujeme je tedy k předchozím slovesným třídám.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Jak určit slovesnou třídu? Přečtěte si návod, se kterým se nespletete