Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Jak napsat abstrakt k diplomové práci. Jednoduchý postup krok po kroku

Adéla Lišková

Adéla Lišková

27. 6. 2017

Abstrakt se nedílnou součástí vysokoškolských kvalifikačních prací, ať už se jedná o práce bakalářské, anebo práce diplomové. Přesto, anebo právě proto, že v relaci k celkovému rozsahu práce jde standardně o velmi krátký textík, je velmi důležité, jak bude vypadat. Jak napsat dobrý abstrakt k diplomové práci?

Po vysokých školách se často povídá, že jediné části odborných prací, kteří vedoucí čtou, jsou úvod a závěr. Pokud by však chtěl s vaší prací strávit co nejméně času a zároveň se dozvědět co nejvíce, přečte si právě abstrakt.

Co je to abstrakt

Abstrakt je v podstatě stručným shrnutím celé práce. To by logicky mělo obsahovat zejména vaše nejdůležitější zjištění a závěry. Standardně se umisťuje na úplný začátek práce, tedy ještě před obsah a úvod. Jako vhodný rozsah abstraktu se obvykle uvádí zhruba deset vět, záleží však na požadavcích vaší školy, případně povaze práce.

Vaším úkolem je tedy prodat svou práci na zhruba půl stránce, což může být s diplomovou prací o rozsahu například 80 normostran oříšek. Jak napsat abstrakt k diplomové práci?

Jak napsat strukturovaný abstrakt

Na otázku, jak správně napsat abstrakt, lze odpovědět stejně jako na otázku, jak napsat dobrou odbornou práci – základem je správná struktura. Proto se často můžete setkat s pojmem strukturovaný abstrakt, který je typicky psán v jednotlivých bodech, u kterých je přesně stanoveno, co mají obsahovat.

Nicméně, i když abstrakt píšete jako souvislý text, respektive jednotlivé myšlenky členíte do odstavců, je vhodné se těchto bodů držet. Jak se tedy píše abstrakt podle struktury?

Jak napsat abstrakt – struktura

1. Na začátku abstraktu byste měli čtenáře jednou či dvěma větami uvést do tématu, kterým jste se zabývali. Je možné zmínit také to, proč je dané téma aktuální.

2. Dalším bodem by měl být cíl práce, který jste si stanovili v zadání, respektive v úvodu práce. Pokud jste si na začátku práce stanovili hypotézu, uveďte ji v tomto bodě.

3. Třetím bodem abstraktu by měly být použité metody, tedy způsob, jakým bylo cíle dosaženo. Metodu stačí pouze uvést, nepopisujte ji. Pokud máte práci rozdělenou na teoretickou a praktickou část, můžete u každé krátce konstatovat, čím se zabývá.

4. Nejdůležitějším bodem abstraktu je závěr, kde uvedete svá nejdůležitější zjištění, tedy co je přínosem vaší práce. Nakonec je možné nastínit, jaká je využitelnost vašich zjištění, eventuálně další možnou problematiku zkoumání.

Jak napsat abstrakt diplomové práce

K tomu, jak psát abstrakt diplomové práce, vám velmi pomůže, pokud si k ruce vezmete zadání vaší diplomové práce. Oba texty by totiž měly mít obdobnou strukturu, jednotlivé body abstraktu diplomové práce tedy odpovídají jednotlivým bodům v zadání. Dejte si ovšem pozor na rozdíl v časech – zatímco zadání práce se píše v budoucím čase (práce se bude zabývat…), abstrakt se píše v přítomném čase (práce se zabývá…). V čem se dále liší?

Jak napsat abstrakt vs. zadání práce

Abstrakt diplomové práce (a ani žádný jiný) také nelze napsat tak, že se od zadání prakticky nebude lišit, což je častou chybou. Abstrakt by měl na zadání práce nějakým způsobem reagovat, zejména v části závěr by měl být patrný jistý kvalitativní posun (například potvrzení/vyvrácení hypotézy).

Ohodnoťte tento článek:
2,5
Právě čtete

Jak napsat abstrakt k diplomové práci. Jednoduchý postup krok po kroku