Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Jak správně citovat diplomovou práci. Vzor citace podle standardních požadavků

Adéla Lišková

Adéla Lišková

24. 6. 2017

Přestože se citování jiných kvalifikačních prací při psaní vlastní odborné práce moc nedoporučuje, je dobré vědět, jak citovat něčí diplomovou práci pro případ, že danou informaci nenajdete nikde jinde. Jak správně citovat diplomovou práci podle standardních požadavků?

Kdy a jak citovat z diplomové práce

Práce ostatních studentů obecně nejsou považovány za příliš relevantní zdroje pro čerpání informací při psaní kvalifikačních prací. Je to logické zejména z důvodu, že se standardně jedná o převzaté informace z jiných zdrojů. Pokud tedy píšete vlastní diplomovou prací, citováním z jiných diplomových prací byste se měli spíše vyhnout. Je vhodnější vyhledat si a citovat původní zdroj, který by měl být v diplomové práci uveden.

Výjimkou pak může být případ, kdy chcete citovat původní výzkum, který provedl sám autor diplomové práce. Také můžete chtít odcitovat výzkum, který jste provedli ve své vlastní diplomové, respektive bakalářské práci.

Jak citovat diplomovou práci

V mezinárodní normě ČSN ISO 690 nejsou diplomové práce zahrnuty, nicméně lze je citovat podle standardního doporučení pro vysokoškolské kvalifikační práce obecně, které udává, jaké informace v citaci nesmí chybět. Citace diplomové práce se tedy vytváří obdobně jako citace bakalářské práce a citace disertační práce.

Jak správně citovat časopis. Návod pro tištěnou i pro elektronickou verzi

Obecný předpis pro citaci nepublikované vysokoškolské kvalifikační práce:

  • PŘÍJMENÍ AUTORA, jméno autora. Název práce. Město, rok. Typ kvalifikační práce (titul). Název vysoké školy/univerzity, název fakulty, název odborného pracoviště, datum obhajoby.

Příklad citace nepublikované diplomové práce:

  • NOVÁK, Jan. Analýza finančních časových řad. Praha, 2005. Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra statistiky a pravděpodobnosti, 2005-09-09.

V případě, že je k dispozici elektronická verze, je vhodné uvést údaj o dostupnosti podle pravidel pro citování elektronických zdrojů. Pokud jde o publikovanou kvalifikační práci, cituje se podle předpisu dokumentu, v jakém byla publikována (typicky disertační práce vydané jako knižní monografie univerzitními nakladatelstvími).

Ohodnoťte tento článek:
1,5
Právě čtete

Jak správně citovat diplomovou práci. Vzor citace podle standardních požadavků