Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak se naučit psát sloh? Zvládněte maturitu s přehledem

Adéla Lišková

Adéla Lišková

17. 6. 2017

Psaní slohu patří k útrapám, které studenty provázejí celou základní i střední školu. Naneštěstí je slohová práce také součástí povinné maturitní zkoušky z češtiny. Jak napsat sloh, abyste od maturity odešli s jedničkou?

Téma slohové práce

Dobře zvolené téma je polovinou úspěchu, proto si na jeho výběru vždy dejte záležet a neuspěchejte ho. Samozřejmě platí, že čím je vám téma bližší a čím více o něm víte, tím lépe. Stejně tak je tak je důležitý i slohový útvar. Pokud máte možnost si vybrat, zda budete psát vyprávění, popis nebo třeba úvahu, přemýšlejte o tom, který z nich se vám píše nejlépe. Téma by pak také mělo korespondovat se zvoleným slohovým útvarem.

Jak psát popis? Přinášíme nejdůležitější tipy, na co si dát pozor

Při psaní maturitní slohové práce z češtiny dostanete na výběr deset témat v kombinaci s různými slohovými útvary. Na výběr zadání máte celých 25 minut. Možná se vám to zdá jako dlouhá doba, ale je dobré ji opravdu celou využít na pročtení zadání slohových prací a promyslet si, jakým způsobem byste to které zadání mohli zpracovat.

Jak napsat sloh

Ještě než se pustíte do psaní slohové práce, měli byste mít promyšlenou její strukturu, ať už v hlavě, nebo na papíře. Dobrou pomůckou je sepsat si osnovu a k bodům si připsat své nápady a myšlenky. Zároveň ji pak můžete porovnat se zadáním a zjistit, zda jej skutečně splňuje. A jak obecně vypadá osnova slohové práce?

Jak napsat vypravování? 3 rady, s nimiž vždy uspějete

Osnova slohové práce

Slohová práce by měla začínat úvodem, kde představíte dané téma a také uvedete, proč jste si zvolili právě toto. Vhodné je rovněž vysvětlit, co je cílem či záměrem vaší práce. Po úvodu následuje stať, která je nejdůležitější a nejdelší částí práce. V první části stati byste měli čtenáře hlouběji seznámit s tématem, v dalších částech pak prezentovat své postoje. Poslední částí práce je závěr, který věnujte shrnutí nejdůležitějších tezí a zhodnocení problematiky, dále můžete přidat nějakou otázku, kterou by se v návaznosti na dané téma mohla zabývat jiná práce.

Nejčastější chyby při psaní slohových prací

Až práci dopíšete, určitě si jí po sobě alespoň jednou přečtěte, zda v ní nejsou nějaké chyby. Nejde přitom jen o gramatiku a stylistiku, ale také o kvalitativní stránku práce. Častou chybou při psaní slohu je, že se autor odchýlí od tématu. Učitel pak nemůže jinak než snížit známku ze slohové práce. Mezi časté chyby také patří nezachování stejného času děje či osoby.

Jak napsat dobrý esej: Slohový útvar vyžaduje vhodné téma i rozhled

Dalším častým prohřeškem je časté opakování stejných slov, zejména sloves mít a být. Text by měl být pestrý, proto se snažte vymyslet co nejvíce synonym. Můžete jimi také nahradit ukazovací zájmena, jejichž časté užívání nepůsobí dobře. Slohovou práci lze vylepšit používáním přirovnání, metafor, metonymií či citoslovcí. Nepoužívejte příliš dlouhá souvětí, pokud si nejste jisti větnou skladbou, raději používejte spíše kratší věty. Ušetříte si tím také spoustu přemýšlení nad čárkami.

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Právě čtete

Jak se naučit psát sloh? Zvládněte maturitu s přehledem