Menu
StudentMag
Studium

Jak se dostat na Univerzitu obrany? Na vojenské studium potřebujete zkoušku z tělesné zdatnosti

Adéla Lišková

Adéla Lišková

22. 1. 2020

Brněnská Univerzita obrany je sice vojenská škola, nabízí však zajímavé studium se solidním uplatněním nejen těm, kteří míří do armády. Co vás čeká u přijímacích zkoušek a jak je zvládnout?

Jediná vojenská škola

Univerzita obrany v Brně je jednou ze dvou státních vysokých škol a jedinou vojenskou školou v České republice. V rámci svých tří fakult nabízí civilní i vojenské studium vojenských, vojensko-manažerských, technických, ekonomických a zdravotnických oborů.

Většina absolventů najde uplatnění v rámci Armády ČR či resortu obrany. Velké možnosti jsou však také ve státní a samosprávě, anebo v soukromém sektoru dle studovaného oboru.

Příjímací zkoušky

Na Univerzitě obrany lze studovat na třech fakultách: Fakultě vojenského leadershipu, Fakultě vojenských technologií a Fakultě vojenského zdravotnictví. Přijímací zkoušky se odvíjí od toho, na jakou z nich se hlásíte a dále od toho, zda se ucházíte o civilní nebo vojenské studium.

Fakulta vojenského zdravotnictví

Na této fakultě lze studovat bakalářský studijní program Zdravotnický záchranář. Příjímací zkoušky se skládají z testu z biologie (100 bodů), testu z anglického jazyka (50 bodů) a z přezkoušení z tělesné výkonnosti (50 bodů).

Přezkoušení z tělesné výkonnosti se skládá z 12ti minutového běhu a 1 minuty sedů-lehů. Čím víc uběhnete a čím víc sedů-lehů zvládnete, tím víc bodů dostanete. Hodnocení podrobně rozebírá tato tabulka.

Fakulta vojenských technologií

Fakulta vojenských technologií otvírá civilní bakalářský program Technologie pro obranu a bezpečnost. Příjímací zkouška je tvořena pouze písemným testem z matematiky. Děkan ji může prominout, pokud uchazeč doloží průměr z matematiky do 1,5 za třetí ročník a první pololetí střední školy.

Dále je to také možné v případě doložení úspěšné účasti v matematické či fyzikální olympiádě nebo Středoškolské  odborné  činnosti,  které  pořádá  Ministerstvo  školství,  mládeže a tělovýchovy ČR, a to minimálně v krajském či regionálním kole.

Fakulta vojenského leadershipu

Na FVL lze studovat civilní bakalářský program Ekonomika a management. Přijímací zkouška je tvořena písemným testem studijních předpokladů, který je rozdělen do tří bloků: numerické myšlení a logika, prostorová představivost a matematické dovednosti.

Dále FVL nabízí studium tohoto programu v kombinované formě, kde je výběrové řízení stejné, to je však určeno pouze pro vojáky v činné službě.

Jak se připravit?

Podrobný přehled toho, co byste měli na testy umět, naleznete na stránkách jednotlivých fakult. Ty také pořádají pro své uchazeče přípravné kurzy. Na stránkách Univerzity obrany najdete vzorové testy k příjímacímu řízení, které se určitě vyplatí před zkouškou prostudovat.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Jak se dostat na Univerzitu obrany? Na vojenské studium potřebujete zkoušku z tělesné zdatnosti