Menu
StudentMag
Studium

Jak se dostat na UMPRUM a co se hodnotí při příjimacím řízení

Adéla Lišková

Adéla Lišková

11. 7. 2016

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nebo také UMPRUM či VŠUP, je jednou z mála veřejných vysokých škol, které nabízí studium uměleckých oborů. Co vás zde čeká u přijímacích zkoušek? Přinášíme tipy, co vše si ohlídat a jak se na VŠUP dostat!

UMPRUM – možnosti studia

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí studium široké spektra na pomezí umění a průmyslu, zajišťované pěti katedrami:

  • katedra architektury
  • katedra grafiky
  • katedra designu
  • katedra užitého umění
  • katedra volného umění

Je možné zde studovat 4-letý bakalářský a poté 2-letý či 3-letý navazující magisterský studijní program, případně 6-ti letý magisterský program.

Jak se dostat UMPRUM – podání přihlášky

Jako u drtivé většiny uměleckých škol, i na VŠUP je nutné podat přihlášku ke studiu na další akademický rok ještě před Vánocemi. Pro akademický rok 2016/2017 to bylo pro nově přijímané studenty do bakalářského a magisterského studia nejpozději do 30. 11. 2015 (pro navazující magisterské studium pak 30. 3. 2016).

Přihlášku je možné podat osobně na podatelně VŠUP, anebo zaslat poštou (jako datum podání je bráno datum odeslání). Ještě předtím je nutné vyplnit elektronickou přihlášku (jejíž kopii pak posíláte jako tištěnou přihlášku) a zaplatit poplatek za přijímací řízení (500 Kč).

Jak se dostat na UMPRUM – portfolio

Pokud se budete hlásit na UMPRUM, spolu s přihláškou je nutné kromě úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení také zaslat také motivační dopis, ve kterém zdůvodníte proč máte o dané studium zájem.

Zájemci o studium oborů pod záštitou katedry volného umění musí rovněž přiložit portfolio s požadovanými pracemi dle oboru. Později je však nutné portfolio vlastních prací u prakticky všech oborů, přičemž průměrně je požadováno 15-25 kusů dle charakteru oboru. Na studium na VŠUP je tedy nutné připravovat nejlépe během celé střední školy.

UMPRUM – přijímací řízení

Příjímací zkoušky na VŠUP (bakalářské a magisterské studium) se skládají ze dvou talentových kol. První kolo tvoří hodnocení portfolia a zadání půldenního výtvarného úkolu (výjimkou jsou obory spadající pod katedru volného umění, kde je první kolo tvořeno pouze hodnocením portfolia). Na talentové zkoušky je potřeba přinést si předepsané pomůcky, jejichž seznam najdete na stránkách školy.

UMPRUM – talentové zkoušky

Hodnocení u prvního kola přijímacích zkoušek je pouze uspěl-neuspěl, přičemž aby uchazeč postoupil do druhého kola, musí být v obou částech prvního kola hodnocen jako uspěl. V druhém kole se kromě portfolia a práce z prvního kola hodnotí zvládnutí ústního pohovoru s vedením ateliéru, a dále uchazeči píší test z dějin umění a kulturního přehledu. Katedrová komise hodnotí výkony uchazečů body, z kterých je poté sestaveno finální pořadí.

Ohodnoťte tento článek:
1,9
Právě čtete

Jak se dostat na UMPRUM a co se hodnotí při příjimacím řízení