Menu
StudentMag
Studium

Jak se dostat na HAMU? Víme, co obnášejí přijímací zkoušky

Adéla Lišková

Adéla Lišková

3. 10. 2016

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU), je pro mnohé branou do světa hudby, muzikálu a divadla. Stát se jejím studentem však není vůbec jednoduché. Jak se na HAMU dostat? Víme, co vás čeká u přijímacích zkoušek.

Kde najdete HAMU

Hudební a taneční fakulta jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze – vedle Divadelní fakulty a Televizní a filmové fakulty. Ještě do roku 2010 to byla pouze Hudební fakulta. HAMU sídlí na Malé Straně v Lichtenštejnském paláci a Hartigovském paláci.

Co lze studovat HAMU

Na HAMU se dají studovat zejména umělecké či vědecké obory. Po absolvování tříletého bakalářského studia zde získáte titul BcA. (bakalář umění), po dokončení navazujícího magisterského programu pak titul MgA. (magistr umění). Je možno rovněž pokračovat na doktorském studiu.

V rámci bakalářského studia se otvírají dva studijní programy, mezi jimiž obory si studenti volí:

  • Hudební umění (obory: Bicí nástroje, Bicí nástroje – jazz, Cembalo, Dirigování, Fagot, Flétna, Harfa, Hoboj, Housle, Hudební produkce, Hudební režie, Hudební teorie, Klarinet, Klavír, Klavír – jazz, Kontrabas, Kontrabas – jazz, Kytara, Kytara – jazz, Lesní roh, Operní režie, Pozoun, Saxofon – jazz, Skladba, Trubka, Tuba, Varhany, Viola, Violoncello, Zpěv, Zvuková tvorba)
  • Taneční umění (Pedagogika tance, Choreografie, Taneční věda, Nonverbální divadlo)

Na tyto programy a obory pak navazují související magisterské programy a obory.

Jak se dostat na HAMU – přihláška

Přihlášku k bakalářskému studiu je nutné poslat na adresu: HAMU, studijní oddělení, Malostranské nám. 13, 118 01 Praha 1, do 30. listopadu (na magisterské do 31. března). Vedle kopie maturitního vysvědčení je potřeba přiložit profesní životopis a ilustrační foto.

Jak se dostat na HAMU – příjímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia jsou od konce ledna do začátku února. Přijímací zkoušky na HAMU se skládají z teoretické zkoušky a talentových praktických zkoušek. Pokud student zdolá talentovou zkoušku, teprve poté postupuje k teoretické zkoušce.

Jak se dostat na HAMU – talentové zkoušky

Náplní talentové zkoušky na HAMU je prezentace výrazně talentových a technických dispozic před odbornou komisí, a to v závislosti na zvoleném oboru – typicky hra na zvolený hudební nástroj, zpěv, předvedení skladby či taneční techniky, často doplněné o písemnou zkoušku ověřující studijní předpoklady pro daný obor.

Přesné požadavky ke konkrétním oborům lze najít v záložkách jednotlivých oborů na stránkách HAMU. Pro ilustraci zde uvádíme požadavky na obor Skladba přímo ze stránek HAMU:

1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu

2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby

3) písemná zkouška: prověření praktické dovednosti a pohotovosti z harmonie (harmonizace dané melodie) a z kontrapunktu (napsání expozice barokní fugy) –  obé bez použití klavíru

4) hra na klavír – orientační přehrávka

Jak se dostat na HAMU – teoretická zkouška

V talentové zkoušce je možné získat maximálně je 25 bodů, přičemž k postupu k teoretické zkoušce je potřeba získat alespoň 19,01 bodů a návrh komise na přijetí ke studiu. V případě programu Hudební umění lze teoretickou zkoušku opravit do poloviny února, v případě Tanečního umění i v prvním semestru.

Uchazeči o studium programu Hudební umění skládají zkoušku z dějin hudby a harmonie. Uchazeči z jiných středních škol než jsou konzervatoře a Gymnázium Jana Nerudy musí složit ústní zkoušku z těchto předmětů: Hudební formy, Nauka o kontrapunktu, Nauka o hudebních nástrojích, Intonace. Uchazeči o studium programu Taneční umění absolvují zkoušku z dějin hudby a hudební teorie formou písemného textu. Doporučenou literaturu a vzorové testy z minulých let lze najít v záložce přijímacího řízení na stránkách HAMU.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak se dostat na HAMU? Víme, co obnášejí přijímací zkoušky