Menu
StudentMag
Studium

Jak se dostat na diplomatickou akademii? Nutností je projít psychotesty

Adéla Lišková

Adéla Lišková

29. 3. 2016

Na to, abyste se dostali do zahraniční služby České republiky, nestačí jenom vystudovat vysokou školu diplomatického zaměření. Vstupní branou je Diplomatická akademie. Jak se na ní dostat?

Diplomatická akademie je zřizována Ministerstvem pro zahraniční věci. Stará se o nábor lidí pro českou zahraniční službu, ale také o jejich vzdělání. Je vlastně odrazovým můstkem pro odstartování kariéry v diplomatických službách. Uchazeči však musí splnit poměrně přísné podmínky a projít náročným výběrovým řízením.

Podmínky pro uchazeče

Základním předpokladem pro uchazeče je státní občanství České republiky, a dále dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Uchazeči musí být trestně bezúhonní a disponovat platným osvědčením fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení „Tajné“ nebo „Přísně tajné“.

Kvalifikační požadavky

Uchazeči musí ovládat angličtinu na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, případně mít 4. stupeň jazykové zkoušky MZV, a dále němčinu, ruštinu, francouzštinu, španělštinu, arabštinu nebo čínštinu alespoň na úrovni B2, případně mít 3. stupeň jazykové zkoušky MZV. Dále se musí orientovat v zahraniční politice a disponovat komunikačními, organizačními a analytickými schopnostmi.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je tvořeno 4 vyřazovacími koly. První kolo probíhá bez uchazečů, na základě předložených dokumentů. Posuzují se kvalifikační a jazykové předpoklady.

Druhé je písemné. Skládá se z testu z všeobecného přehledu a testu schopnosti výstižné sumarizace textu, dále musí uchazeči zpracovat písemnou práci na zahraničně-politické téma. Při posuzování písemného projevu je kladen zvláštní důraz na stylistiku a gramatiku.

Psychotesty a pohovor

Třetí kolo je tvořeno psychotesty, v kterých musí uchazeč psychickou způsobilost vykonávat náročnou diplomatickou práci. Posledním kolem je pohovor, který probíhá před výběrovou komisí. Ta nakonec o (ne)přijetí rozhoduje prostou většinou hlasů.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak se dostat na diplomatickou akademii? Nutností je projít psychotesty