Menu
StudentMag
Studium v zahraničí

Jak se dostat do zahraničí? Studujte nebo získejte praxi v rámci Erasmu

Redakce

Redakce

11. 1. 2013

Program Erasmus nabízí nejen možnost studia, nýbrž i praxi v zahraničí. Stačí být studentem vysoké nebo vyšší školy a splnit podmínky. Poté již k odcestování nic nebrání. Povíme vám, jak na to.

FOTO: Most

S Erasmem můžete navštívit všechny kouty světa, Zdroj: sxc.hu

Během dvaceti pěti let fungování programu Erasmus se do něj zapojilo již 60 vysokých a vyšších odborných škol  z České republiky. Studenti díky Erasmu mohou vyjet na studijní nebo pracovní stáž do některé z dvaceti sedmi členských zemí Evropské unie i do nečlenských států Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko.

Uchazeč o studijní nebo pracovní pobyt v rámci Erasmu musí být zapsán v bakalářském, magisterském nebo doktorském prezenčním nebo kombinovaném studiu na vysoké škole zapojené programu. Na studijní pobyt se mohou hlásit studenti druhých a vyšších ročníků, o pracovní stáž mají možnost zažádat i studenti prvních ročníků.

Během studijního pobytu musíte studovat

V zahraničí může student strávit tři měsíce až rok. Studijní pobyt se realizuje podle bilaterální smlouvy mezi institucemi, které jsou zapojené do programu. Studenti nesmí během doby strávené na zahraniční univerzitě přerušit nebo ukončit studium na domácí univerzitě v České republice. Výhodou je, že neplatí žádné poplatky za výuku, zkoušky, přístup do knihoven, laboratoří. Ovšem univerzity mohou požadovat malé finanční částky za fotokopie nebo členství ve studentských uniích.

Jaké pobyty program Erasmus nabízí?

  • Studijní pobyt
  • Pracovní stáž
  • Intenzivní jazykové kurzy

Před odjezdem je nezbytné si vybavit schválený a podepsaný plán studia na zahraniční univerzitě. Po ukončení studia v zahraničí si musíte vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek. Studenti během zahraničního pobytu dostávají stipendium od příslušné univerzity, které se vyplácí paušálními částkami. Stipendium nemusí pokrýt všechny náklady. “Erasmáci”, kteří nepotřebují finanční podporu, mohou vycestovat jako tzv. zero-grant student.Každý student může studijní pobyt absolvovat jen jednou.

Studijní pobyt je zábava i dřina

O své zkušenosti pro Topzine.cz hovořila Míša z Ostravské univerzity, která studuje první ročník magisterského programu Ruský jazyk pro překladatelskou praxi. Svůj Erasmus prožila na univerzitě Tallinna Ülikool v Tallinnu v Estonsku.

Jak sis zařizovala tento výjezd?

Napsala jsem  motivační dopis v ruštině a tuším, že i v češtině, musela jsem poskytnout výpis známek, životopis a tuším, že toto bylo všechno. A na tomto základě vlastně proběhlo i přijímací řízení.

Byla škola náročná?

Škola je časově náročná, hodně úkolů, ale jinak se to s volným časem skloubit dá.

Zúčastnila ses také intenzivního jazykového kurzu?

Ne, neměla jsem k tomu zatím příležitost, jinak bych neváhala a skočila po tom.

A pomohl ti pobyt v cizí zemi k osamostatnění se?

Míša: Tento pobyt mi k osamostatnění rozhodně pomohl. Člověk je tady sám za sebe… Protože tady chce být a protože má své důvody, proč přijel. Jsem ráda za tuto šanci a kdo může, nechť jede. Myslím si, že teprve na stáži si člověk uvědomí, kolik toho „zaspal“ a co je třeba všechno ještě stihnout, než dokončí VŠ.

Setkala jsi se v Tallinnu s odporem vůči cizincům?

Je pravda, že třeba já jakožto studentka ruštiny se tu hodně setkávám s tím, že když v obchodě mluvím rusky, tak mě třeba ani neobslouží. Jindy jsem mluvila rusky, prodavačka odpovídala estonsky, a když šel po mně na kasu kamarád a anglicky se jí ptal na to, jak si zařídit kartičku, tak se na mě otočila a rusky se zeptala, co vlastně chce?! Je to takové, že tu téměř všichni rusky umí, ale nemluví, když „nemusí“. V obchodě a ve městě se ze všech stran ozývá ruština, což mě hodně překvapilo.

Pracovní stáž vám pomůže v budoucím profesním životě

Délka pracovní stáže Erasmus se pohybuje okolo 3–12 měsíců, probíhá v podniku, školicím nebo výzkumném zařízení a v jiných organizacích. Nesmí se ale uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a na ambasádách a konzulátech České republiky. Stážisté pracují na plný úvazek a podle předem dohodnutého plánu.

Stáž zařizuje domácí univerzita a studenti neplatí žádné poplatky související s organizací a administrací pracovní stáže. Na tento pracovní pobyt můžete dostat stipendium vyplácené po paušálních částkách za měsíc, nebo můžete jet jako zero-grant student. Pak si ale platíte všechno sami.

Na pracovní stáži získáte výborné zkušenosti

Pracovní stáže se zúčastnil Petr, pracoval ve firmě Skoda Auto Deutschland GmbH ve Weiterstadtu. Na stáž odcestovala i studentka Petra, která praxi absolvovala ve firmě Bentley Motors Limited v Crewe ve Velké Británii.

Jak sis pracovní stáž užil/a?

Petr: Maximálně. Je to výborná zkušenost, ať už po osobní, nebo profesní stránce. Člověk pozná lidi z mnoha zemí a jejich kulturu, zdokonalí své jazykové dovednosti.

Petra: Mohu tvrdit, že to byla jedna z nejlepších zkušeností, které jsem během bakalářského studia získala. Nejenže jsem nasbírala plno zajímavých vědomostí, znalostí a dovedností, ale poznala jsem i mnoho nových přítel z cizích zemí, se kterými se vídáme doteď. Samotný Erasmus program navíc donutí studenta k větší zodpovědnosti, samostatnosti. Jsem vděčná, že mi bylo umožněno toto zažít.

Zúčastnil/a ses i intenzivního jazykového kurzu?

Petr: Před studijním pobytem jsem se spolu s ostatními zahraničními studenty zúčastnil intenzivního jazykového kurzu, který ovšem není až tak intenzivní, jak stojí v jeho názvu.

Petra: Nezúčastnila.

Proběhlo nějaké přijímací řízení? Co všechno jsi z hlediska administrativy musel/a zařídit?

Petr: Žádné velké výběrové řízení neprobíhalo, protože naše škola pracuje v oblasti zahraničních vztahů s univerzitami či firmami výborně a většina studentů, kteří se hlásí na zahraniční pobyt, místo dostanou. Základním krokem je přihlásit se! To spočívá v sepsání motivačního dopisu a životopisu v cílovém jazyce studia. Například v Německu je důležité se přihlásit na radnici města, ve kterém budete pobývat. S tím většinou ale pomůže přidělený tutor. Dobré je také založit si bankovní konto v dané zemi.

Petra: Přijímací řízení neprobíhalo, důležité je přihlásit se.

Setkal/a ses s xenofobií?

Petr: Absolutně NE. Všichni byli přátelští a byli mi vždy nápomocní.

Petra: Doposud nikdy.

A pomohl vám tento pobyt více k osamostatnění se?

Petr: Rozhodně. Člověk je v nové cizí zemi a musí tam přežít. Což se mi povedlo. Dokonce jsem se naučil prát a žehlit.

Petra: Určitě ano.

Intenzivní jazykový kurz

Díky jazykovému kurzu je možné  se naučit se méně používanou řeč. Kurzy nejsou určené k výuce frekventovaných jazyků, jako  je angličtina, němčina, francouzština a španělština.  Přihlásit se na něj mohou studenti, kteří vyjíždí do dané země na pracovní stáž nebo studijní pobyt. Navíc si „erasmáci“ mohou vybrat jinou univerzitu, než na které se bude probíhat jejich studijní pobyt.

Na tento kurz, který  by měl předcházet pracovní stáži nebo studijnímu pobytu, se studenti hlásí na domácí univerzitě. Během kurzu si osvojíte nejen jazyk, ale i kulturu dané země a jeho součástí jsou i zajímavé výlety.

Minimální počet hodin kurzu je šedesát a za týden budete mít minimálně patnáct hodin výuky. Mohou probíhat od dvou do šesti týdnů a probíhají v malých skupinkách do patnácti studentů.

A to nejdůležitější: za výuku se neplatí a domácí univerzita poskytuje stipendium na částečné pokrytí nákladů na cestu a pobyt.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak se dostat do zahraničí? Studujte nebo získejte praxi v rámci Erasmu