Menu
StudentMag
Pravopis

Jak psát čárky ve větách se spojkou a? Přinášíme jednoduchý přehled

Interpunkce vám bude komplikovat celý život. Stačí se však naučit pár základních pravidel a to utrpení bude hned menší. Přinášíme jednoduchý návod, kdy se píše čárka před spojkou a.

Poměr slučovací (spojky a, a jak, a pak, a také, apod. aj.)

Čárka se před spojkami v poměru slučovacím nepíše v případě, že spojuje:

1. dva větné členy: Na procházce jsme potkali Petra a také Marii.

2. dvě hlavní věty: Šli jsme k horským jezerům a potom lovili ryby.

3. dvě věty vedlejší v poměru slučovacím: Nikdy si neuvědomil, jak krásně růže voní a jak nádherné jsou.

Podívejte se na 10 zkratek a značek, ve kterých nejčastěji chybujeme

Čárka se nepíše ani před zkratkami jako apod., atd. nebo aj.: Čtěte si, dělejte si výpisky, opakujte si apod. Čárka se před těmito zkratkami píše pouze v případě, že by jí předcházela věta vedlejší, kterou by bylo třeba oddělit: Musíme nakoupit banány, jahody a mandle, které dáme na dort, atp.

Poměr stupňovací (spojky a dokonce, a navíc, a k tomu aj.)

Před spojkovými výrazy s a v poměru stupňovacím se obvykle čárka píše, zvláště, stojí li ve větě spojka a dokonce: Neozvali se jí, a dokonce ani nedostala zaplaceno. U ostatních výše uvedených spojek je možné jak psaní s čárkou, tak bez čárky: Přiběhl pozdě(,) a k tomu celý zpocený.

Poměr odporovací (spojky a, a přesto, a ne aj.)

V poměru odporovacím se před spojkou a a před spojeními jako a přesto či a ne / a nikoli čárka píše vždy. Odporovací poměr lze poznat tak, že je možné spojovací výraz nahradit spojkami jako ale nebo avšak.

Dřel jako kůň, a přesto neuspěl.

Cigaretu nikdy ani neochutnal, a dostal rakovinu plic.

10 pravopisných chyb v češtině, které dělají i vysokoškoláci

Poměr důsledkový (spojky a proto, a tak, a tedy aj.)

V poměru důsledkovém se čárka před spojkovými výrazy s a čárka píše:

Nemohl přijít včas, a tak nepřišel vůbec.

Na oběd přijela celá rodina, a proto nakoupil hodně jídla.

Pokud stojí výraz tak, tady či tudíž až uprostřed věty (nikoli bezprostředně po spojce a), důsledkový poměr se oslabuje a správné je jak psaní s čárkou, tak bez čárky.

Neozvala se(,) a není tedy jisté, kdy se vrátí domů.

Ohodnoťte tento článek:
1,9
Právě čtete

Jak psát čárky ve větách se spojkou a? Přinášíme jednoduchý přehled