Menu
StudentMag
Studium

Jak probíhá obhajoba diplomové práce. Na co se musíte připravit?

Redakce

Redakce

1. 9. 2017

Bakalářská práce je úspěšně za vámi a před vámi zbývá poslední práce, jež vás dělí od vytouženého titulu. Co čekat u její obhajoby?

Vzhledem k tomu, že diplomová práce má mnohem vyšší váhu, než práce bakalářská, je i její obhajoba mnohem těžší. Nedostatky, jež vám u bakalářky prošly, vám u obhajoby diplomové práce můžou zlomit vaz.

Dobrá zpráva ale je, že na obhajobu se lze připravit. Když tedy víte, co váš čeká.

Diplomová práce

Obhajoba začíná posudkem a oponenturou. Oba dokumenty přečte předseda komise vám i ostatním členům. Po přečtení je prostor na otázky zkoušejících.

Jestli nikdo nemá žádné otázky, tak si nemyslete, že máte vyhráno: pokud zazní během čtení nějaké výtky, tak členové komise byli na ně právě nasměrováni. Vaše práce mezi nimi koluje a oni se na zmíněné nedostatky rádi podívají. Budou mít na to čas, jelikož po přečtení posudků přichází na řadu…

Jak probíhá obhajoba bakalářské práce? Přinášíme návod, jak se na ni připravit

Představení diplomové práce

Nyní přišel čas, abyste svoji práci komisi představili. Ideální je udělat si již doma pětiminutovou osnovu v hlavě a zkusit si ji nanečisto.

Měli byste vysvětlit, co vás na tématu zaujalo a důvody, proč jste si jej vybrali. Důležité také je zdůraznit, v čem spočívá přínos vaší práce pro společnost, protože diplomová práce by měla mít i vědecký prvek.

Práce, jež opakují notoricky známá fakta a nepřínáší nic nového bývají u obhajob tvrdě kritizovány.

Otázky a připomínky

Po představení práce přichází čas na otázky. Rozhodně se doma připravte na připomínky z posudku a oponentury.

Jak bylo řečeno výše: členové komise měli při představení vaší práce čas si ji prohlédnout a pokud v ní shledají nějaké nedostatky, zeptají se vás na ně. Vysvětlete, proč jste postupovali tak jak jste postupovali, co jste svým záměrem sledovali a proč si myslíte, že vaše řešení bylo právě to nejlepší.

Pokud to vysvětlit nedokážete, nedá se nic dělat, než chybu přiznat. V takovém případě alespoň zkuste navrhnout, jak byste příště postupovali. Nebuďte při tom ale příliš suverénní. Naopak: nasypáním popela na hlavu můžete členy komise odradit od dalších nepříjemných otázek.

Jak napsat resumé? Vypiplejte svou diplomovou práci k dokonalosti

Nebojte se obhájit svou diplomovou práci

Před obhajobou se není čeho bát. Práci jste přece napsali, pohnutky, jež vás k výběru práce přiměly, také znáte. Stačí si připravit osnovu představení práce a nastudovat si argumenty vaší obhajoby nedostatků zmíněných v posudku a oponentuře.

Když se dobře připravíte, před komisí vás jen tak něco nevykolejí.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak probíhá obhajoba diplomové práce. Na co se musíte připravit?