Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Jak přesvědčit druhé a získat je na svou stranu? Máme pro vás 5 tipů

Lucie Hejduková

Lucie Hejduková

29. 5. 2014

Není dne, kdy bychom se nesnažili druhé naklonit na svou stranu, ovlivnit je a přimět k přijetí našeho názoru. Schopnost přesvědčit vám získá mnoho – od lepší známky po levnější paušál či vyšší plat. Přinášíme vám několik tipů, jak toho dosáhnout.

Pravděpodobně nejčastější situací, ve které se vám přesvědčivost a sebejistota budou hodit, je pracovní pohovor. Náboroví manažeři vás budou posuzovat podle toho, co o sobě říkáte, jak se vyjadřujete a také jak vypadáte. Klíčem je tedy nepochybně kvalitní příprava, kterou není radno zanedbat.

Zjistěte si potřebné informace

Jen opravdoví mistři dokážou přesvědčit druhé o něčem, o čem nemají lidově řečeno ani páru. Pokud se mezi ně neřadíte, je naprosto nevyhnutelné získat si o daném tématu, firmě či profesní pozici dostatek informací. Ano, je to velmi banální rada, která je však nevyhnutelná. Informovanost vám totiž poskytne dostatek potřebného sebevědomí a tak vězte, že štěstí přeje připraveným.

Buďte pozorní a naslouchejte lidem

Přesvědčit o svém názoru či schopnostech neznamená vést dlouhý monolog k druhé osobě. Vždy by se mělo jednat o vyrovnanou komunikaci plnou pravdivých a přesvědčivých argumentů, ve které je prostor pro otázky obou zúčastněných stran. Věnujte tedy dostatečnou pozornost poznámkám a dotazům druhé strany, při příštím setkání by na ně mohla být opět obrácena pozornost.

Snažte si zapamatovat jména důležitých osob i osobní informace, které se jich týkají. Skutečnost, že se v některém z dalších rozhovorů například zeptáte, jaký byl výlet do Berlína, vám může otevřít vrátka.

Udržujte oční kontakt

Oční kontakt je jedním z faktorů, který hraje při komunikaci důležitou roli. Ve většině běžných situací není nutné se nad ním zamýšlet, každý z nás totiž udržuje určitou míru kontaktu naprosto přirozeně.Je však běžné, že stresové situace, jako je například právě pohovor, nás nutí k nedostatečnému očnímu kontaktu. Člověk pak působí nedůvěryhodně, úskočně až submisivně.

Pokud jste nervózní, nemusíte se druhému dívat přímo do očí, sledujte i jeho nos, obočí a ústa. Přímý oční kontakt by se však měl na krátkou chvíli (přibližně po dobu tří sekund) objevit vždy, a to více než v 50 % celkového času rozhovoru. Obecně platí, že naslouchající by se měl dívat do očí více než hovořící, aby vyjádřil své zaujetí.

Omezte nervózní projevy

Když jste pod tlakem, je velmi obtížné kontrolovat projevy vašeho těla. Nejčastěji se nervozita projeví na rukou, kterými mnohokrát nadměrně pohazujeme či dokonce praskáme klouby, což je pro většinu lidí velmi nepříjemné.

Pokud máte právě vy takový problém, zkoušejte si svou prezentaci nebo proslov odříkat tak, že si na rukách budete sedět. Zvyknete si je tolik nepoužívat. Snažte se také omezit velmi časté poklepávání nohou. Neklepe se totiž jen vaše noha, ale celé tělo, což působí přinejmenším komicky.

Stůjte vzpřímeně, ale uvolněně

Při komunikaci udržujte vzpřímený, ale uvolněný postoj – ramena by neměla být svěšená, protože pak působíte velmi nejistě. Ruce nepřekřižujte na prsou, značí to nepřístupnost a odmítavost. Mějte je raději volně spuštěné podél těla a přirozeně s nimi pohybujte vzhůru, maximálně však do úrovně hrudi.

Vstřícnost nejlépe naznačíte otevřenou dlaní vytočenou vzhůru. Pozornost zase mírným nakloněním směrem k hovořící osobě. Při pozdravu dbejte také na pevný stisk ruky.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak přesvědčit druhé a získat je na svou stranu? Máme pro vás 5 tipů