Menu
StudentMag
Studium

Gymnázium je odrazový můstek na VŠ. Co od něj lze skutečně čekat?

Barbora Milotová

Barbora Milotová

5. 1. 2013

Gymnazisté jsou prý elita národa. Jak kvalitní výuku ale gymnázia opravdu nabízí? Než se pro všestranné vzdělávání rozhodnete, získejte si o škole informace. Ty oficiální mohou být zavádějící.

Jít či nejít na gymnázium, toť otázka..., Zdroj: sxc.hu

Než si gymnázium vyberete, pečlivě si prostudujte informace, které škola na svých internetových stránkách poskytuje. Ty si vždy ověřte u tamějších studentů. Zjistěte si i předměty a požadavky kladené na studenty. Myslete na to, že samotné gymnázium nestačí. Pokud nehodláte dále pokračovat na VŠ, raději odsuňte gymnázium na vedlejší kolej.

Kam směřují kroky absolventů?

Dalším důležitým aspektem při výběru je úspěšnost přijetí studentů na VŠ. Školy většinou uvádí i typy vysokých škol, na které absolventi míří.

Velkou roli hraje i prostředí, ve kterém budete následující roky trávit. Proto si ohlídejte termíny otevřených dveří, kde poznáte i učitele a atmosféru. Není na škodu si prohlédnout technické vybavení školy. Den otevřených dveří je příležitost odchytit si studenta a zeptat se na jeho zkušenosti. Hodnocení ale může být subjektivní, proto raději nedávejte jen na jednoho člověka.

Typy gymnázií

Gymnázia nenabízejí jen všeobecné zaměření. Přesto ale vždy vyžadují znalosti i z ostatních vědních oborů.

  • Všeobecné gymnázium
  • Jazykové gymnázium
  • Církevní gymnázium
  • Sportovní gymnázium
  • Gymnázium přírodních věd
  • Gymnázium humanitního zaměření
Studium je ale rozmanité i v délce. Pokud chcete strávit svá poslední léta dětství v klidnějším prostředí základní školy, vaše gymnaziální budoucnost není ztracena.
  • Gymnázium 4 leté
  • Gymnázium 6 leté
  • Gymnázium 8 leté

Přípravu na přijímačky si vždy naplánujte a raději si udělejte časovou rezervu. Školy většinou nabízí ukázkové testy z předešlých let. Podle nich zjistíte, na čem musíte zapracovat. Pokud vás na základní škole dostatečně nepřipraví, zajistěte si přípravné kurzy či doučování.

Přijímačky se většinou skládají z matematiky a českého jazyka. Na některých typech gymnázií počítejte i se zkoušku z cizího jazyka.

Úroveň gymnázií není světoborná

Úroveň vzdělávání závisí na typu školy. Největší úlohu ale vždy hrají učitelé a předměty, které škola nabízí. Pokud si chcete o učitelích něco zjistit, přečtěte si jejich hodnocení na webových stránkách.

Proces přijetí ovlivňuje i prospěch ze základní školy a případné diplomy ze soutěží či olympiád. Proto si známky ve škole ohlídejte a snažte se být aktivní.

Některé školy přijímací testy uchazečům s vyhovujícím průměrem (konkrétní průměr najdete na stránkách školy) promíjí.

I úroveň gymnázií klesá. Souvisí to s horší úrovní základních škol, které žáky často dostatečně nepřipraví. Tudíž je jejich budoucnost při dalším studiu ohrožená. Většina gymnázií je nucena nároky na studenty snižovat. V mnohých případech bývají městská gymnázia náročnější než vesnická.

Nechte si při výběru poradit

„Chodím na jazykové gymnázium, ale úroveň výuky jazyků je nedostatečná. Je to bohužel učitelem, který nám nevyhovuje. Spíš než nad jazyky doma sedíme nad přírodními vědami.” Komentuje situaci na gymnáziu tamější studentka Karolína.

Gymnázium je především přípravou na další vzdělávání. Odrazový můstek na vysokou školu si proto pečlivě promyslete a poraďte se s výchovným poradcem.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Gymnázium je odrazový můstek na VŠ. Co od něj lze skutečně čekat?