Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Evropský parlament mládeže: Vyzkoušejte si vrcholnou politiku nanečisto

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

8. 3. 2013

Projekt European Youth Parliament dává studentům jedinečnou možnost, aby na desetidenním výjezdu okusili práci evropských zákonodárců. Diskutovat na mezinárodním shromáždění však mohou jen nejlepší účastníci z každé země.  

Evropský parlament mládeže byl založen v roce 1987 a představuje politicky nezávislou studentskou organizaci, která pořádá zasedání a konference podobné jednání skutečného Evropského parlamentu.

Studenti se tedy mohou těšit na připravování a projednávání rezolucí nebo jejich ratifikaci prostřednictvím hlasování. Vedle zapojení do diskusí o globálních problémech však chtějí organizátoři u studentů přispět především ke zlepšení schopnosti argumentace, týmové práce, rétoriky, jazykových kompetencí a dalších dovedností.

Česká republika se do projektu zapojila roku 1999, založením stejnojmenného občanského sdružení Evropský parlament mládeže, o.s. Národních konferencí se každoročně účastní desítky českých středních škol.

S dobrou angličtinou do výběrové konference

První podnět k účasti by měl zpravidla přijít ze strany studentů střední školy. Pokud jejich škola zatím není do projektu přihlášená, měli by buď o její registraci usilovat, nebo sami vytvořit tým čítající šest lidí a přihlásit se na České fórum EPM.

Jsou-li vybaveni i dobrou znalostí anglického jazyka, mohou vzít záhy útokem Národní výběrovou konferenci. Jedná se o zasedání na úrovni členských zemí, na nichž jsou vybírány nejlepší studentské delegace pro zahraniční akce parlamentu.

Výsledkem celé výběrové konference je zpravidla zvolení jednoho národního týmu, jehož zástupci pak představují budoucí delegaci pro reprezentaci České republiky na Mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže.

Zahraniční výjezd začíná budováním kolektivu

Na mezinárodním zasedání čeká vítěznou sestavu deset dní v jedné z evropských zemí a tři základní části programu – team building (budování týmu), committee work (práce v komisích) a general assembly (valné shromáždění).

V rámci budování týmu se delegáti nejprve zúčastňují různých herních aktivit postavených tak, aby byli v rámci komisí později schopni komunikovat a spolupracovat s kolegy odlišných národností i způsobů myšlení.

Namíchané komise připravují rezoluce k hlasování

Komise sestávají obvykle ze 7 až 15 studentů. Organizátoři se striktně snaží dodržovat pravidlo, aby v každé komisi byl jen jeden zástupce dané země. Důvod je čistě edukativní, delegáti mezi sebou tímto způsobem nemohou diskutovat v mateřském jazyce, ale musí využívat a zároveň prohlubovat svou jazykovou kompetenci.

Jejich hlavním úkolem v rámci komisí je podrobně prodiskutovat zadané téma a postupně zformulovat návrh rezoluce, vlastního názoru a způsobu řešení, který předloží všem ostatním delegátům na následném valném shromáždění. Zde se jednotlivé komise snaží obhájit svůj návrh napříč celým spektrem komisí, aby byl nakonec schválen hlasováním.

Na valném shromáždění nikdo nevyhrává

Nutno dodat, že celá mezinárodní zasedání již nemají soutěžní charakter, jako tomu bylo u národních konferencí. Nejde zde ani o známky, ani o body. Projednáváním a schvalováním návrhu delegáti dostávají pouze zpětnou vazbu na jejich vlastní úsilí v předešlých dnech, a také možnost vyjádřit svůj názor mezi vrstevníky z 35 členských zemí.

Vedle legislativních aktivit se poslanci Evropského parlamentu mládeže zúčastňují různých kulturních a volnočasových akcí. Takzvaná Eurovillage například představuje jednotlivé členské státy se svými typickými pokrmy, tanci, písněmi či originálními lidovými zvyky.

Aktuální termíny akcí Evropského parlamentu mládeže a další podrobnosti jsou dostupné na webových stránkách www.eyp.cz.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Evropský parlament mládeže: Vyzkoušejte si vrcholnou politiku nanečisto